NAGRODA DLA GESTU

W piątek 23 czerwca, tuż po rozdaniu świadectw, w Starostwie Powiatowym w Brzozowie przedstawiciele Zespołu Tańca Estradowego „GEST” otrzymali nagrody. Tancerki, które wyróżniały się zaangażowaniem w pracy zespołu, koleżeńską postawą, starannym wypełnianiem obowiązków oraz bardzo dobrą technika taneczną otrzymały z rąk Starosty Brzozowskiego Zygmunta Błaża dyplomy i pamiątkowe puchary. Były to: Marcelina Szałajko, Magdalena Fabisiak, Gabriela Kręgielewska, Aleksandra Chudzikiewicz,Julia Dąbrowska i Wiktoria Bober.

W uroczystym spotkaniu uczestniczyli również Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz, Naczelnik Wydziału Oświaty, Rozwoju Regionalnego i Promocji Powiatu Magdalena Pilawska i Marek Szerszeń - pracownik Starostwa Powiatowego w Brzozowie. W uznaniu zasług zespołu „GEST” Starosta przekazał dla instruktora zespołu Marka Grządziela pamiątkowy puchar oraz list gratulacyjny. - Zespół Tańca Estradowego „Gest” to kulturalna wizytówka naszego regionu, rozpoznawalna w kraju i zagranicą, gdzie z powodzeniem występuje. „Gest” nie tylko stwarza młodym ludziom możliwość rozwijania swoich pasji i tanecznych zdolności, ale pozwala uwolnić emocje i tańcem wyrazić siebie. Wielkim sukcesem jest zgromadzić ludzi, którzy potrafią dzielić się swoją pasją i wiedzą. Ludzi, którzy potrafią zaszczepić miłość do tańca, nauczyć wytrwałości i solidnej pracy. A takie właśnie osoby zrzesza Pan wokół siebie. Jestem świadomy, jak ważne jest uczenie mądrego patrzenia na świat, uwrażliwianie na piękno i drugiego człowieka. Gratulując licznych sukcesów, pragnę wyrazić duże uznanie dla Pana pracy. Prężne funkcjonowanie zespołu oraz osiągnięcia tancerzy są efektem Pana ogromnego zapału, profesjonalizmu i zaangażowania - podkreślił Starosta Zygmunt Bałaż.

Podczas spotkania była możliwość rozmowy nie tylko o historii zespołu, festiwalach, w których zespół brał udział, ale przede wszystkim o planach na przyszłość. Dzieci miały możliwość podzielenia się swoimi spostrzeżeniami i wrażeniami.

nagroda gest1