Kolejna droga przebudowana

Poprawa infrastruktury drogowej to jedno z kluczowych zadań, jakie systematycznie realizują władze powiatu brzozowskiego. Od lipca br. do grona komfortowych, bezpiecznych szlaków komunikacyjnych dołączył blisko trzykilometrowy odcinek drogi powiatowej Jabłonica Polska – Jasionów. Wartość tego zadania zamknęła się w kwocie 824 000 zł, z czego 524 000 zł stanowiło dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Pozostała kwota pochodziła z budżetu powiatu.

- Inwestycja ta zdecydowanie poprawi komfort jazdy oraz bezpieczeństwo pieszych, gdyż poza położeniem nowej nakładki bitumicznej, odnowiony został istniejący odcinek chodnika, zaś pobocza umocnione zostały kruszywem. Ponadto, na odcinku 91 mb. zamontowano stalowe bariery ochronne. Wykonane zostały również zjazdy oraz umocniono skarpy – podkreśla Wicestarosta Brzozowski Janusz Draguła.

Kolejna droga przebudowana

W trosce o odpowiednią komunikację władze powiatu brzozowskiego współfinansują remonty dróg, łączących nasz powiat z sąsiednimi. Do takich właśnie zalicza się kolejny, tym razem niewielki odcinek drogi Jabłonica Polska – Jasionów (od strony drogi krajowej). – Inwestycja ta została przez nas sfinansowana właściwie w stu procentach. Środki na ten cel w ramach dotacji przekazaliśmy powiatowi krośnieńskiemu. Podobnego wsparcia udzieliliśmy powiatowi sanockiemu na przebudowę dróg Końskie – Raczkowa oraz Wola Górecka – Strachocina. Jak widać wychodzimy z realizacją zadań inwestycyjnych nawet poza granice powiatu. Zdajemy sobie sprawę jak istotne są to szlaki, z uwagi na konieczność dojazdu do szkoły, czy do pracy. Biorąc pod uwagę potrzeby i oczekiwania mieszkańców staramy się te inwestycje systematycznie realizować – zapewnia Wicestarosta Janusz Draguła.

unia projekty        herb powiatu     PROW 2014 2020 logo kolor