Nowy komendant

Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec, po zasięgnięciu opinii Starosty Brzozowskiego 15 sierpnia br. powołał na stanowisko Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie bryg. Marka Ziobro

Uroczystość z tej okazji odbyła się na placu KP PSP w Brzozowie 5 września br., gdzie rozkaz o powołaniu na stanowisko Komendanta Powiatowego nowemu przełożonemu brzozowskich strażaków wręczył Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej Babiec. – Dzisiaj ważny dzień dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie. To ważny dzień również dla bryg. Marka Ziobro, będzie pełnił bardzo zaszczytną, ale również odpowiedzialną funkcję Komendanta Powiatowego. Jest to duże wyzwanie i odpowiedzialność za dobre funkcjonowanie komendy, za strażaków, którzy na co dzień pełnią służbę w tej jednostce oraz za bezpieczeństwo mieszkańców powiatu brzozowskiego. Zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom jest rzeczą najważniejszą. To cel, jaki powinien przyświecać wszelkim poczynaniom nowego komendanta. Mam nadzieję, że doświadczenie zawodowe, które do tej pory zdobył bryg. Marek Ziobro, będzie gwarancją tego, że zadania jakie przed nim stoją wykona należycie i dobrze – powiedział st. bryg. Andrzej Babiec.

Nowo powołany Komendant Powiatowy bryg. Marek Ziobro podczas wystąpienia przyznał, że jest to dla niego ogromny honor, ale również wyzwanie i obowiązek. Za zaufanie i powierzenie mu stanowiska złożył podziękowania Podkarpackiemu Komendantowi Wojewódzkiemu PSP oraz Staroście Brzozowskiemu za wyrażenie pozytywnej opinii i akceptację pod jego kandydaturą. – Mam głęboką nadzieję, że sprostam wszystkim wymaganiom i zadaniom, które będą stały przede mną w przyszłości. Mam nadzieję również, że podtrzymam poziom, który reprezentowali moi poprzednicy, z którymi miałem okazję wspólnie służyć jako zastępca komendanta – podkreślił bryg. M. Ziobro. - Ze swej strony chciałem zadeklarować pełną współpracę z lokalnymi władzami i instytucjami tj. samorządem powiatowym na czele z Panem Starostą oraz Panem Przewodniczącym Rady Powiatu, Panem Burmistrzem, Panią i Panami wójtami powiatu brzozowskiego. Deklaruję również mocną współpracę z lokalnymi służbami i inspekcjami, na czele z Ochotniczą Strażą Pożarną każdego szczebla oraz Komendą Powiatową Policji i Szpitalem Specjalistycznym w Brzozowie. Gdyż tylko wzajemna współpraca wszystkich służb i inspekcji może przynieść wymierne korzyści i zapewnić należyte bezpieczeństwo mieszkańców powiatu brzozowskiego – dodał bryg. M. Ziobro.

W tym dniu nie zabrakło również gratulacji i życzeń kierowanych w stronę nowego szefa brzozowskiej komendy. Wszelkiej pomyślności w sprawowaniu tak ważnej i odpowiedzialnej funkcji życzył Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż, Wicestarosta Janusz Draguła i Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie Henryk Kozik.

Nowy komendat

 

Ponadto w ceremonii wprowadzenia nowego komendanta uczestniczyli, m.in.: Burmistrz Brzozowa Józef Rzepka, Wójtowie Gmin Powiatu Brzozowskiego: Jan Kędra (Domaradz), Stanisław Jakiel (Haczów), Urszula Brzuszek (Jasienica Rosielna), Antoni Gromala (Nozdrzec), Zastępca Wójta Gminy Dydnia Stanisław Pałys, Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie podinsp. Marek Twardzicki, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie podinsp. Mariusz Urban, emerytowani Komendanci KP PSP w Brzozowie: st. bryg. w st. spocz. Stanisław Pająk, st. bryg. w st. spocz. Zbigniew Sieniawski, bryg. w st. spocz. Mirosław Szmyd, st. bryg. w st. spocz. Jan Szmyd, Prezes ZOP ZOSP RP w Brzozowie Edward Rozenbajgier i jego Wiceprezes Stanisław Chrobak, Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Antoni Kolbuch, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie Józef Kołodziej, a także Proboszcz Parafii w Brzozowie ks. Dziekan Franciszek Goch.

bryg. Marek Ziobro jest oficerem Państwowej Straży Pożarnej z przeszło dwudziestotrzyletnim stażem służby o dużym doświadczeniu zawodowym. Swój bogaty potencjał wiedzy merytorycznej oraz ogromne doświadczenie w sposób umiejętny i efektywny wykorzystuje w procesie realizacji stawianych przed nim zadań służbowych. Jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Od 1998 r. pracował w Komendzie Powiatowej PSP w Strzyżowie. Od 1 lipca 2006 roku do 14 czerwca 2017 r. sprawował funkcję Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Brzozowie w tym trzykrotnie pełnił obowiązki Komendanta Powiatowy PSP w Brzozowie i raz Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie. Ma 42 lata. Jest żonaty i ma dwóch synów.
Odznaczany był: Brązowym Krzyżem Zasługi - 2016 r., Złota Odznaką Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej - 2011 r., Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę – 2013 r., Złotym Medalem Za Zasługi dla Pożarnictwa – 2011 r., Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Ligi Obrony Kraju” - 2015 r., Brązową Odznaką za Zasługi dla Związku Żołnierzy WP – 2016 r.

{