boiskoTrwają prace przy budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz placu sprawnościowego, które powstają przy Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie. Koszt inwestycji to ponad 557 000 zł. Dzięki staraniom władz powiatu brzozowskiego udało się pozyskać na ten cel dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w wysokości niemal 270 000 zł.

boisko 2Zadanie realizowane będzie dwuetapowo. W roku bieżącym, w ramach pierwszego etapu robót budowlanych wydatkowane będzie ok. 207 000 zł (w tym 100 000 zł pochodzi z dofinansowania). W ramach tych środków wykonane zostaną prace rozbiórkowe, tymczasowa droga dojazdowa do terenu budowy, umocnienie skarpy, drenaż boiska oraz wykonanie części jego podbudowy i części ogrodzenia. Pozostałe prace zaplanowane są na kolejny rok. W skład nowego boiska wielofunkcyjnego wejdą: boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20 x 40 m, boisko do piłki siatkowej o wymiarach 18 x 9 m oraz boisko do koszykówki o wymiarach 20 x 15 m. - Budowa tego obiektu nie tylko poprawi warunki realizacji podstawy programowej w zakresie wychowania fizycznego, ale przede wszystkim da uczniom możliwość aktywnego spędzenia wolnego czasu na świeżym powietrzu - podkreśla Wicestarosta Brzozowski Janusz Draguła.

Ponadto, przy „budowlance” powstanie plac sprawnościowy, służący do coraz popularniejszej formy aktywności fizycznej, jaką jest street workout. Przypomnijmy, iż są to ćwiczenia o charakterze siłowym, wykonywane przy użyciu elementów zabudowy miejskiej (trzepaki, murki itd.) lub na specjalnych placach do street workoutu. Wśród licznych urządzeń, jakie zostaną zamontowane przy Zespole Szkół Budowlanych nie zabraknie poręczy, drabinek, drążków, koła gimnastycznego czy „żmijki” do podciągania. Pozwolą one na nieograniczone kombinacje i różnorodność ćwiczeń. - Chcemy urozmaicić młodzieży spędzanie wolnego czasu. Tego typu plac to wspaniały sposób na wzmocnienie kondycji czy poprawę sylwetki. Jestem przekonany, że młodym ludziom nie zabraknie ani motywacji ani inwencji, aby z niego kreatywnie korzystać. Oba obiekty będą ogólnodostępne dla dzieci, młodzieży i dorosłych – zapewnia Wicestarosta Janusz Draguła.

Obok projektowanego placu sprawnościowego powstanie również zadaszona wiata na rowery oraz 6 ławek parkowych. Oddanie inwestycji planowane jest na koniec maja przyszłego roku.