DSC 1597 cr

Władze samorządowe, służby mundurowe, przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości, a także policjanci i pracownicy brzozowskiej komendy pożegnali 20 października br. Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie podinsp. Marka Twardzickiego, który odszedł na emeryturę.

Podczas uroczystej zbiórki szef brzozowskich policjantów złożył meldunek o zdaniu swojego stanowiska Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Pawłowi Filipkowi, który w swoim wystąpieniu podziękował podinsp. Markowi Twardzickiemu za zaangażowanie w pełnionej przez niego służbie. Powierzył on także do chwili powołania nowego komendanta obowiązki dotychczasowemu I Zastępcy podinsp. Mariuszowi Urbanowi.

DSC 1626Komendanta pożegnali również Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż i Wicestarosta Janusz Draguła, którzy przekazali podinsp. Markowi Twardzickiemu upominek i list gratulacyjny. Podziękowali za dobrą współpracę, rzetelność, sumienność oraz trud włożony w rozwój i funkcjonowanie tej jakże ważnej dla mieszkańców powiatu służby. Pogratulowali także dotychczasowych dokonań oraz życzyli pogody ducha, zdrowia i powodzenia w realizacji wszelkich planów. - Codzienna, bardzo odpowiedzialna praca brzozowskich policjantów na rzecz bezpieczeństwa naszego powiatu utwierdza w przekonaniu, że jako zwierzchnik wykazał się Pan profesjonalizmem, pasją i oddaniem, wspaniale realizując się nie tylko w tym zakresie, ale również z oddaniem poświęcając się zagadnieniom wykraczającym poza zakres zadań służbowych – podkreślili w liście gratulacyjnym powiatowi samorządowcy.

Podziękowania i gratulacje odchodzącemu komendantowi przekazali: Burmistrz Brzozowa Józef Rzepka, Wójt Gminy Domaradz Jan Kędra, Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie bryg. Marek Ziobro, Prokurator Rejonowy w Brzozowie Zbigniew Piskozub oraz policjanci z brzozowskiej komendy.

DSC 1670Podinspektor Marek Twardzicki w szeregi Policji wstąpił 22 stycznia1996 r. Przez ponad 16 lat pełnił służbę w Komendzie Powiatowej Policji w Jaśle, początkowo na stanowiskach wykonawczych, następnie w Wydziale Kryminalnym. Jego specjalizacją była walka z Przestępczością Gospodarczą – w tym wydziale pracował początkowo jako specjalista, a w styczniu 2009 r. został mianowany Naczelnikiem Wydziału dw. z PG. 1 czerwca 2016 r. zostały mu powierzone obowiązki I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie, a miesiąc później Komendanta tutejszej jednostki. 9 września 2016 r. został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie. Z dniem 20 października 2017 r. zakończył służbę w Policji, przechodząc na emeryturę.