Sprzęt medyczny zakupiony dla brzozowskiego szpitala za kwotę 650 tysięcy złotych, organizowanie bezpłatnych badań profilaktycznych, z których skorzystało 3,5 tysiąca osób, uwrażliwienie młodzieży na ludzką krzywdę prowadzące do rozkwitu wolontariatu, to tylko niektóre sukcesy dziesięcioletniej działalności Fundacji Promocji Zdrowia im. dr n. med. Stanisława Langa na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego, obchodzącej swój jubileusz 6 grudnia br.

10 lat fundacji

Aparatura sfinansowana lub współfinansowana ze środków fundacji znalazła się na wyposażeniu niemal każdego oddziału szpitala w Brzozowie. - Dla oddziału kardiologii zakupiliśmy pompy infuzyjne, dla zakładu radiologii współfinansowaliśmy zakup aparatu rentgenowskiego, zestawy do opisywania zdjęć, łóżka dla najciężej chorych pacjentów, czyli na oddział intensywnego nadzoru. Dopóki nie mieliśmy możliwości pozyskiwania jednego procenta z podatku dochodowego polegaliśmy głównie na zbiórkach publicznych. Organizowaliśmy je na terenie powiatu brzozowskiego i z tych pieniędzy realizowaliśmy zakupy. Obecnie odpis jednego procenta od podatku dochodowego stanowi główne źródło finansowania. Ponadto otrzymujemy darowizny od firm i osób prywatnych, za które bardzo dziękujemy – powiedział Jerzy Kuczma – Prezes Fundacji Promocji Zdrowia im. dr n. med. Stanisława Langa na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego.

Fundacja Promocji Zdrowia na Rzecz Szpitala w Brzozowie wspierała przez ostatnią dekadę również osoby indywidualne. – Były to dofinansowania do zakupu wózków, na rehabilitację, na leczenie przygotowujące do przeszczepu chorego na białaczkę Łukasza, w ramach wolontariatu pomagamy osobom niepełnosprawnym w domach. Młodzi ludzie są naprawdę wrażliwi na ludzkie cierpienie i chętnie wspierają potrzebujących. Obecnie mam bardzo mocną, trzydziestoosobową grupę wolontariuszy, oddanych swojej działalności, wychodzących z inicjatywą, próbujących na różne sposoby zarabiać pieniądze potrzebne na działalność Fundacji. Na przykład wpadli na pomysł sprzedawania ciast przez siebie pieczonych, przygotowywali cegiełki, aukcje, imponowali i do dzisiaj imponują zaangażowaniem oraz inwencją. Chodzą też po terenie szpitala przebrani za Mikołaje i częstują chorych słodyczami. Mam nadzieję, że społeczeństwo fakt ten zauważa i docenia – podkreśliła Anna Mendyka - Wiceprezes Fundacji Promocji Zdrowia im. dr n. med. Stanisława Langa na rzecz Szpitala Specjalistycznego w Brzozowie Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego.

10 lat fundacji

Wolontariusze w większości rekrutują się z brzozowskich szkół ponadgimnazjalnych, ale wspierani są również przez osoby dorosłe. – Młodzież zgłasza się sama i pyta w czym może pomóc. Taka inicjatywa jest bardzo budująca, podkreśla sens istnienia Fundacji, usprawnia jej działanie. Jednocześnie przeczy współczesnemu wizerunkowi młodych, nastawionych głównie na zysk, na własne korzyści. Nie możemy patrzeć stereotypowo. Wśród młodzieży jest wielu bezinteresownych, nastawionych na pomoc drugiemu człowiekowi. Jestem z nich dumna i cieszę się, że mogę z nimi współpracować. Dodam jeszcze, że młodzi wszystko u nas robią za darmo i po lekcjach. Skupiamy również emerytów, jak i osoby dorosłe pracujące. Wszystkim serdecznie dziękuję za te wszystkie lata spędzone w Fundacji – stwierdziła Anna Medyka. Bezpłatne badania organizowane przez Fundację obejmowały między innymi profilaktykę raka piersi, szyjki macicy, gruczołu krokowego, a także chorób układu krążenia w ramach akcji „Weekend dla serca”. – Za każdym razem u kilku osób wykrywamy we wczesnych stadiach choroby nowotworowe, czy choroby układu sercowo-naczyniowego i dzięki temu ci ludzie nadal są wśród nas – oznajmił Jerzy Kuczma. – Cieszę się, że Fundacji się powiodło, że jej sukces przeszedł nawet oczekiwania założycieli. To przedsięwzięcie o znaczeniu ogólnopowiatowym, ważne dla naszych mieszkańców, często przywracające nadzieję ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Starostwo od początku współpracuje z Fundacją i wspiera jej działania. Gratuluję dotychczasowych osiągnięć i życzę wszystkim związanym z Fundacją tak wielkiego zapału do działania również w kolejnych latach – powiedział Zygmunt Błaż – Starosta Brzozowski.

Inicjatorem utworzenia Fundacji była Zofia Pilat – Lang, żona doktora Stanisława Langa, wieloletniego pracownika brzozowskiego szpitala i ordynatora oddziału chorób wewnętrznych, bardzo zaangażowanego w funkcjonowanie i rozwój placówki. W jubileuszowych uroczystościach uczestniczyła Maria Lang, córka Zofii i Stanisława Langów, mieszkająca obecnie w Warszawie. – Mama chciała zachować w ludzkiej pamięci człowieka, który całe swoje zawodowe życie spędził w brzozowskim szpitalu. Żyła tą Fundacją, niestety 27 lipca tego roku zmarła i nie dane jej było uczestniczyć w obchodach okrągłego jubileuszu. Teraz dla mnie to Fundacja obojga rodziców, Zofii i Stanisława Langów. Chciałabym bardzo, żeby to dzieło trwało i dołożę w miarę możliwości starań, żeby nadal pomagała ludziom – podsumowała Maria Lang – córka Zofii i Stanisława Langa.

10 lat fundacji

Podczas spotkania Maria Lang wspominała lata spędzone w Brzozowie i pracę ojca w brzozowskim szpitalu. – Tato przepracował tutaj 40 lat, więc siłą rzeczy żyło się sprawami szpitala. Osobiście również wracam myślami do czasów brzozowskich, czyli dzieciństwa. Pamiętam zabawy na rynku w Brzozowie, pamiętam stary gmach szpitala w Brzozowie, znajomych rodziców, którzy też już odeszli. To wspomnienia odległe, ale często powracające, zwłaszcza przy okazji takich uroczystości, jak jubileusz 10-lecia Fundacji – podkreśliła Maria Lang.

Zarząd Fundacji wyraził wdzięczność współpracownikom, lekarzom, pielęgniarkom, darczyńcom, wolontariuszom i wszystkim wspierającym funkcjonowanie organizacji. Podziękowania i gratulacje za dotychczasowe osiągnięcia oraz życzenia na przyszłość złożyli osobom zaangażowanym w działalność Fundacji Zygmunt Błaż – Starosta Brzozowski, Janusz Draguła – Wicestarosta Brzozowski, Antoni Kolbuch – Dyrektor Szpitala w Brzozowie.
Z programem artystycznym wystąpili uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie oraz solistki ogniska muzycznego przy Brzozowskim Domu Kultury.