mianowaniGrażyna Ekiert oraz Marcelina Gołąbek dołączyły do grona nauczycieli mianowanych. Nominacje odebrały 12 grudnia br. z rąk Starosty Brzozowskiego Zygmunta Błaża. Obie Panie reprezentują Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Brzozowie, dla którego organem prowadzącym jest powiat brzozowski.
- Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – przyrzekali nowi nauczyciele mianowani. Podkreślić trzeba, że wręczenie aktów mianowania było zwieńczeniem pomyślnie zdanego egzaminu, na którym pedagodzy zostali pozytywnie ocenieni przez komisję egzaminacyjną.
Ich wiedza i umiejętności służyć będą podopiecznym Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie. Pani Grażyna Ekiert prowadzi w placówce zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, zaś Pani Marcelina Gołąbek plastykę, technikę oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze.
Kolejnych awansów zawodowych obu paniom życzyli też: Wicestarosta Brzozowski Janusz Draguła, Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz, Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie Barbara Kozak oraz Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozowie Piotr Tasz.