W Nowym Roku nowe plany

Radni Rady Powiatu w Brzozowie obradowali w trakcie XXXVI sesji 18 grudnia br. W tym dniu jednogłośnie uchwalili budżet na 2018 rok i przyjęli Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2025. W nowym budżecie dochody powiatu kształtują się na poziomie 57 mln 659 tys. 58 zł,  w tym dochody bieżące to 57 mln 400 tys. 377 zł, zaś dochody majątkowe - 258 tys. 681 zł. Przewidywane wydatki powiatu wynoszą 57 mln 659 tys. 058 zł, w tym wydatki bieżące – 56 mln 550 tys. 196 zł, a wydatki majątkowe – 1 mln 108 tys. 862 zł.

Sesja budżetowa

 

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2025 zakłada kontynuację rozpoczętych już inwestycji.  Jedną z nich jest realizacja projektu pod nazwą „Budowa Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP)” w ramach 2 osi priorytetowej „Cyfrowe Podkarpackie” Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Priorytetowym zadaniem przewidzianym dla PSIP jest utworzenie e-usług danych przestrzennych, które będą przydatne zarówno dla interesanta (mieszkańca, przedsiębiorcy, geodety), jak i dla pracownika administracji publicznej. Celem budowy Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej jest utworzenie regionalnego oraz powiatowych węzłów infrastruktury informacji przestrzennej, spełniających obowiązujące w Polsce przepisy prawa w zakresie tworzenia, wykorzystania i dostępu do informacji publicznej, w tym informacji przestrzennej. PSIP będzie otwartym systemem informacyjnym służącym do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych przestrzennych, a jedną z jego głównych funkcji będzie wspomaganie procesu decyzyjnego na szczeblu: województwa, powiatów oraz miast i gmin zintegrowanych z tym systemem. Podstawę budowy PSIP stanowi baza danych ewidencji gruntów i budynków. Celem Projektu jest uzyskanie wyższej jakości, a także rozszerzonego zakresu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną (tzw. e-usług). Podkarpacki System Informacji Przestrzennej będzie rozwiązaniem kompleksowym, które w pierwszym rzędzie będzie miało na celu udostępnienie e-usług publicznych dla mieszkańców i przedsiębiorców zainteresowanych wykorzystaniem informacji przestrzennej, jak również posłuży strukturom administracji publicznej w działalności planistycznej oraz zarządzaniu informacją. W ramach realizacji tego projektu na terenie powiatu brzozowskiego planuje się: przeprowadzenie kompleksowych modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla 16 obrębów ewidencyjnych, wykonanie aktualizacji i dostosowania danych ewidencyjnych do obowiązujących przepisów prawa dla 29 obrębów ewidencyjnych, założenie baz danych oraz skanowanie zasobu dla 45 obrębów, a także zakup nowej i modernizacja istniejącej infrastruktury technicznej.

Sesja budżetowa

Ponadto w 2018 r. będą kontynuowane prace przy budowie wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz placu sprawnościowego, które powstają przy Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie. W skład nowego boiska wielofunkcyjnego wejdą: boisko do piłki ręcznej o wymiarach 20 x 40 m, boisko do piłki siatkowej o wymiarach 18 x 9 m oraz boisko do koszykówki o wymiarach 20 x 15 m. Obok usytuowany będzie plac sprawnościowy, służący do coraz popularniejszej formy aktywności fizycznej, jaką jest street workout. Przypomnijmy, iż są to ćwiczenia o charakterze siłowym, wykonywane przy użyciu elementów zabudowy miejskiej (trzepaki, murki itd.) lub na specjalnych placach do street workoutu. Wśród licznych urządzeń, jakie zostaną zamontowane przy Zespole Szkół Budowlanych nie zabraknie poręczy, drabinek, drążków, koła gimnastycznego czy „żmijki” do podciągania. Pozwolą one na nieograniczone kombinacje i różnorodność ćwiczeń.  Przy placu sprawnościowym powstanie również zadaszona wiata na rowery oraz 6 ławek parkowych.

W nadchodzącym roku sześć specjalistycznych sal dydaktycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Tysiąclecia zostanie wyposażonych w nowy sprzęt. Będzie to dopełnienie realizowanego projektu, w ramach którego wybudowano dla podopiecznych Ośrodka nową salę gimnastyczną wraz z dwukondygnacyjnym budynkiem zaplecza sanitarnego i dydaktycznego.

Powiat brzozowski planuje również realizację wielu zadań w infrastrukturze drogowej, a także kontynuację budowy chodników wspólnie z samorządami gminnymi.