trzesniow ketling

„Nauką, pracą, dobrym przykładem pójdziemy wszyscy patrona śladem” pod takim hasłem uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Trześniowie świętowali Dzień Patrona Szkoły, którym jest Generał Bronisław Prugar - Ketling. Obchody zorganizowano 22 lutego br. w 70 rocznicę jego śmierci.

trzesniow ketling3- Postać Patrona jest bliska ideałom młodzieży, reprezentuje postawy godne naśladowania, pozwala nam nauczycielom na podstawie tych wzorców kształtować poglądy, zapatrywania i charaktery naszej młodzieży. Uczy dążyć do wytyczonego celu, co może zapewnić trwałe miejsce w historii szkoły, miejscowości, czy całego kraju. Jak w przypadku naszego patrona Gen. Bronisława Prugara-Ketlinga - człowieka wielkiego serca i honoru, wybitnego syna trześniowskiej ziemi. Jego biografia ugruntowuje świadomość patriotyczną, utrwala tożsamość regionalną. Potwierdza, że warto mieć marzenia, i że można je realizować nawet w sytuacjach trudnych, przy wielu przeciwnościach losu. I warto żyć, poświęcając się dla innych   – powiedziała Joanna Kaczor – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trześniowie rozpoczynając uroczystości.

trzesniow ketling1Uczestniczący w obchodach Generał Fryderyk Czekaj zwrócił się do uczniów podkreślając ich szczególnie wyróżnienie, jakim jest posiadanie za patrona tak znamienitego rodaka. – Generał Prugar–Ketling był wielkim patriotą, angażującym się w walki podczas II wojny światowej jako Dowódca 11 Podkarpackiej Dywizji Piechoty. Od Jasła aż prawie po Lwów zadawał Niemcom potężne straty, tocząc boje o utrzymanie tego skrawka ziemi. Należał do dwóch najlepszych dowódców II wojny światowej, którzy za kampanię wrześniową zostali awansowani do stopnia generała. To właśnie wasz patron i Pułkownik Stanisław Maczek, dowódca słynnej X Brygady Kawalerii, za kampanię wrześniową otrzymali w listopadzie 1939 r. od Naczelnego Wodza Władysława Sikorskiego szlify generalskie. Są to najwybitniejsi dowódcy z okresu wojny obronnej 1939 r. Wasz patron kierował się wojskową zasadą, mottem, inspirującym mnie do zgłębiania wiedzy na temat tej zacnej postaci. Idea głosiła myśl następującą: „W nocy nie zwycięża ten, kto jest silniejszy, liczniejszy, ale ten, który jest mężniejszy i sprytniejszy”. Biografia Generała może stanowić drogowskaz na życiowej drodze zwłaszcza młodego człowieka. Na jej początkowym etapie ważne jest bowiem obranie prawidłowego kierunku, a taki bez wątpienia wytycza życiorys patrona trześniowskiej szkoły – przekazał uczniom Generał Fryderyk Czekaj.

trzesniow ketling2Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż nawiązał do przypadającej w tym roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Poinformował o planach budowy pomnika poświęconego Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu oraz jego żołnierzom. Nawiązał też do patrona Szkoły Podstawowej w Trześniowie. - Imię, jakie nosi wasza szkoła, wyraża hołd dla człowieka i całego pokolenia, którego bohaterstwo i patriotyzm pozwoliły nam żyć w wolnej i niepodległej Ojczyźnie – podkreślił Starosta Zygmunt Błaż. Uroczystość uświetnił wzruszający programu artystyczny przygotowany przez uczniów Szkoły Podstawowej w Trześniowie pod kierunkiem Elżbiety Płonki, Agaty Miki oraz Bogusława Malinowskiego.

Tradycyjnie podczas Święta Patrona wręczone zostały nagrody pieniężne dla uczniów osiągających najwyższe wyniki w nauce w pierwszym semestrze. Otrzymały je Patrycja Krawiec - uczennica szkoły podstawowej oraz Julita Pełdiak uczennica gimnazjum. Pierwszą nagrodę ufundował ks. Proboszcz Witold Szmyd, a drugą osoba anonimowa. Dyrektor Szkoły wręczyła także podziękowanie dla Ryszarda Proroka za bezinteresowną pomoc, zaangażowanie i wkład pracy na rzecz Szkoły Podstawowej w Trześniowie. Ostatnim punktem uroczystości było ogłoszenie wyników i wręczenie nagród uczestnikom, którzy wzięli udział w konkursach wiedzy o Patronie Szkoły, plastycznym, piosenki patriotycznej oraz strzeleckim.

trzesniow ketling4

W obchodach Dnia Patrona uczestniczyli również: Wójt Gminy Haczów Stanisław Jakiel, Dyrektor SAPO w Haczowie Grażyna Wdowiarz, delegacja Sanockiego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego im. II Pułku Strzelców Podhalańskich: płk dr Tomasz Kędra, Szczepan Wołka, Krzysztof Silarski, Radny Rady Gminy Haczów i Sołtys wsi Trześniów Tadeusz Wójcik, Radny Rady Gminy Haczów i Sołtys wsi Buków Jan Siudyła, Prezesa OSP w Trześniowie Krzysztof Hędrzak wraz z pocztem sztandarowym, Edward Mróz, członkowie rodziny patrona Gen. B. Prugara – Ketlinga, a także przyjaciele szkoły i emerytowani nauczyciele.