Nowy komendant w brzozowskiej policji

Podinspektor Mariusz Urban został powołany na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie. Rozkaz z powyższą decyzją wręczył nowemu przełożonemu brzozowskich policjantów Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie mł. insp. Henryk Moskwa. Ceremonia wprowadzenia odbyła się 2 marca br. w obecności władz państwowych, samorządowych oraz przedstawicieli jednostek, z którymi policja współpracuje na co dzień.

- Dołożę wszelkich starań, aby powiat brzozowski był w dalszym ciągu jednym z najbezpieczniejszych powiatów województwa podkarpackiego i żeby nasza współpraca na rzecz tego bezpieczeństwa układała się jak najlepiej. Jestem świadomy odpowiedzialności z jaką wiąże się to stanowisko. Zapewniam jednocześnie, że zrobię wszystko, aby czynności służbowe policjantów i pracowników kierowanej przeze mnie jednostki były wykonywane w sposób profesjonalny, rzetelny i skuteczny – podkreślił podczas uroczystej zbiórki podinsp. Mariusz Urban. Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie pogratulował podinsp. Mariuszowi Urbanowi i życzył spełnienia wszystkich planów zawodowych, sukcesów w kierowaniu brzozowską komendą, a także satysfakcji z wykonywanej pracy.

Nowy komendant w brzozowskiej policji

Życzenia wszelkiej pomyślności w sprawowaniu tak ważnej i odpowiedzialnej funkcji przekazali Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż, Wicestarosta Janusz Draguła i Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie Henryk Kozik. - Gratulując awansu przekazujemy słowa uznania za trudną i pełną poświęcenia służbę na rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego. Powołanie na stanowisko Komendanta Powiatowego Policji jest efektem zaangażowania oraz realizowania powierzonych zadań w sposób w pełni profesjonalny. W konsekwentnym i wytrwałym wypełnianiu obowiązków zawodowych z pewnością pomaga Panu nabyte przez lata pracy bezcenne doświadczenie. Powierzona Panu funkcja to wyróżnienie, ale i ogromna odpowiedzialność. Jesteśmy jednak przekonani, że znakomicie sprosta Pan wszystkim wyzwaniom – napisali w liście gratulacyjnym powiatowi samorządowcy.

Ponadto w uroczystej zbiórce wzięli udział m.in.: Posłowie na Sejm RP: Bogdan Rzońca i dr Piotr Uruski, Zastępca Naczelnika Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie podinsp. Magda Bator, Burmistrz Brzozowa Józef Rzepka, Wójtowie Gmin Powiatu Brzozowskiego: Jan Kędra (Domaradz), Jerzy F. Adamski (Dydnia), Stanisław Jakiel (Haczów), Urszula Brzuszek (Jasienica Rosielna), Antoni Gromala (Nozdrzec), Komendant Powiatowy PSP w Brzozowie bryg. Marek Ziobro, a także byli komendanci powiatowi policji, przedstawiciele prokuratury, sądu, jednostek organizacyjnych powiatu, służb, inspekcji oraz funkcjonariusze i pracownicy KPP w Brzozowie.