policja

Słowa uznania i podziękowań kierowano pod adresem brzozowskich policjantów 19 lipca br. podczas obchodów Święta Policji. Dziękowano za ich rzetelną służbę na rzecz bezpieczeństwa obywateli oraz utrzymywanie porządku publicznego w naszym powiecie.

Honor, Ojczyzna

Uroczystości rozpoczęła msza święta w intencji policjantów w Bazylice Mniejszej w Brzozowie. Historię powstania formacji policyjnej przybliżył w swej homilii ks. Marek Szczepański. Zaznaczył, że została ona powołana przez sejm II Rzeczpospolitej Polskiej 24 lipca 1919 roku. Liczyła wówczas około 35 000 policjantów, których zawołaniem było: „Honor, Ojczyzna”.  

policja marek

policja kościol

Przybliżył też zebranym jak miłość do Ojczyzny poprowadziła szeregi policjantów na wojnę z bolszewikami w 1920 roku, a następnie ich losy podczas II wojny światowej. – Przypomnijmy, że wzięci w 1939 roku do niewoli sowieckiej polscy policjanci zostali wiosną 1940 roku zamordowani przez NKWD w Twerze i potajemnie pogrzebani w wielu masowych grobach, między innymi w Miednoje. Wielu policjantów współpracowało z ruchem oporu i oddało życie za wolność naszej Ojczyzny. Los kilku tysięcy funkcjonariuszy jest nadal nieznany. Chlubna działalność policji państwowej II Rzeczypospolitej Polskiej i służba w interesie publicznym była źródłem powszechnego szacunku i przyczyniała się do umocnienia naszego państwa – podkreślał kapłan. Odwołując się do współczesności zaakcentował, że na zawód policjanta nie należy patrzeć w kategorii profesji, lecz należy w nim szukać powołania, misji. - Człowiek służby trwa na posterunku nieugięcie, bo służba jest jego powołaniem, które wybrał dobrowolnie. Jego zadaniem jest służba drugiemu człowiekowi – podsumował ks. Marek Szczepański.

policja goscie

Trud i poświęcenie

Uroczysta zbiórka, w której uczestniczył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie insp. Tadeusz Szymanek oraz zaproszeni goście, odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Brzozowie. Tam Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie mł. insp. Mariusz Urban podziękował brzozowskim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym za bardzo dobre efekty pracy, podkreślając, że powiat brzozowski pozostaje jednym z najbezpieczniejszych powiatów naszego województwa. - Służba i praca w Policji nie należy do łatwych. Mimo wszystko pełna jest wspaniałych świadectw i heroicznych postaw ludzi, którzy zdecydowali się bronić praworządności. Święto Policji jest właściwą okazją by przywołać nie zawsze doceniany trud policjantów i powiedzieć głośno o ludziach, którzy z oddaniem pełnią służbę – podkreślał Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie. 

policja komendant urban

Zaznaczył, że rozpoczynając służbę w szeregach Policji funkcjonariusze dokonują świadomego wyboru drogi zawodowej. Drogi niełatwej, niosącej odpowiedzialność za życie innych. Drogi zawodowej, która niejednokrotnie odciska swoje piętno również na nich. - Wypełniając swoje codzienne zadania spotykacie się z ciemnymi stronami rzeczywistości. Jesteście świadkami ludzkich dramatów i nieszczęść. Odbiorcami negatywnych emocji, wyrażanych przez nieszczęśliwych, dotkniętych przestępstwem ludzi. Rejestrujecie na co dzień obrazy, które nie sposób wymazać z pamięci. Dzisiejszy dzień jest doskonałą okazją do wyrażenia wdzięczności za wasz trud, poświęcenie i codzienne zaangażowanie w służenie społeczeństwu. W imieniu swoim i całego kierownictwa serdecznie dziękuję każdej funkcjonariuszce, funkcjonariuszowi i pracownikowi policji – zwrócił się do swoich podwładnych mł. insp. Mariusz Urban.

Zaufanie społeczne

Zaangażowanie i profesjonalizm policjantów przekłada się na zaufanie społeczne do tej formacji oraz (rekordowe) poczucie bezpieczeństwa obywateli. - Aż 93 procent Polaków uważa, że czuje się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania. Niewątpliwie przekłada się na to również skuteczniejsza działalność Policji. Równolegle należy wskazać na najwyższy od kilkunastu lat wskaźnik zaufania do Policji – 72% Polaków dobrze ocenia policję – podkreślał mł. insp. Mariusz Urban.
policja dragula nowyTym bardziej nie mogło zabraknąć podziękowań i gratulacji skierowanych do brzozowskich funkcjonariuszy od zaproszonych gości. Zebrani życzyli policjantom satysfakcji ze służby, sukcesów w pracy zawodowej i wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym. - Dzisiejsze święto to ukoronowanie Waszej codziennej, odpowiedzialnej pracy w imię najwyższych wartości – zdrowia i życia. Pracy niejednokrotnie niebezpiecznej, wymagającej szybkości działania, siły charakteru i ciągłej gotowości. Doceniamy trud i wysiłek funkcjonariuszy dążących do realizacji oczekiwań społecznych w zakresie bezpieczeństwa. Słowa wdzięczności kierujemy również pod adresem Waszych rodzin i bliskich, którzy z dużą wyrozumiałością dzielą niedogodności i zagrożenia policyjnej służby. Jesteśmy przekonani, że pełnienie tak zaszczytnego obowiązku jest powodem do dumy – zapewniali w liście okolicznościowym Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż, Wicestarosta Janusz Draguła oraz Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie Henryk Kozik.

Odznaczenia i awanse

Święto brzozowskiej policji było okazją do przyznania wyróżnień i awansów. Podczas uroczystego apelu nominacje na wyższe stopnie zawodowe otrzymało łącznie 27 funkcjonariuszy: 15 w korpusie aspirantów i 12 w korpusie podoficerów. Akty mianowania na wyższe stopnie policjanci przyjęli z rąk Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie inspektora Tadeusza Szymanka.
Wyróżnienie odebrała także sierż. szt. Agnieszka Drozd - dzielnicowa, która reprezentowała brzozowską komendę w finale plebiscytu „Dzielnicowy bliżej nas”. Na etapie powiatowym zajęła ona I miejsce, zaś w skali województwa uplasowała się na wysokiej trzeciej lokacie. Swój dyplom dzielnicowa odebrała podczas Wojewódzkich Obchodów Święta Policji, które odbyły się w Przemyślu.

policja dzielnicowapolicja odznaczenia

W tym dniu nie zabrakło również medali, które z okazji 25-lecia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów wręczył wyróżnionym asp. szt. Mieczysław Klimek - Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Rzeszowie i podkom. Piotr Głąb - Przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów w Brzozowie.
Święto Policji to dzień podsumowań i refleksji. Doceniając trud i wysiłek wkładany w realizację swoich zadań srebrnym medalem za długoletnią służbę wyróżniony został asp. szt. Tomasz Leja, zaś brązową odznakę „Zasłużony Policjant” otrzymali podkom. Dariusz Hędrzak i podkom. Krzysztof Janiszkiewicz. Swoje odznaczenia funkcjonariusze odebrali 16 lipca br. w Rzeszowie.

Ponadto Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie mł. Insp. Mariusz Urban i były Komendant Powiatowy Policji w Brzozowie podinsp. w stanie spoczynku Marek Twardzicki otrzymał od Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych odznakę za zasługi oraz za aktywną i pełną poświęcenia pracę na rzecz środowiska emerytów i rencistów policyjnych. Odznakę wręczyli Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji – Koło w Brzozowie nadkom. w stanie spoczynku dr Adam Pobidyński i były Prezes Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policji – Koło w Brzozowie podinsp. w stanie spoczynku Marian Wójtowicz.

policja ogólneW uroczystym apelu wzięli udział m.in.: Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie inspektor Tadeusz Szymanek, Wicestarosta Brzozowski Janusz Draguła, Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie Henryk Kozik, Zastępca Komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sanoku mjr Tomasz Żyłka, Zastępca Burmistrza Brzozowa Stanisław Pilszak, Wójtowie Gmin Powiatu Brzozowskiego: Jan Kędra (Domaradz), Jerzy F. Adamski (Dydnia), Stanisław Jakiel (Haczów), Urszula Brzuszek (Jasienica Rosielna), Przewodniczący Rad Gmin: Edward Sabik (Brzozów), Piotr Szul (Dydnia), Stanisław Potoczny (Nozdrzec), Piotr Tasz (Haczów), Stanisław Pająk (Jasienica Rosielna) oraz byli komendanci powiatowi policji, przedstawiciele prokuratury, sądu, jednostek organizacyjnych powiatu, służb, inspekcji i straży.

Mianowani na wyższe stopnie zawodowe zostali:

Aspirantem sztabowym policji: st. asp. Witold Barański, st. asp. Wiesław Jurek, st. asp. Tomasz Leja, st. asp. Krzysztof Ukleja.
Starszym aspirantem policji: asp. Sabina Kwiatkowska, asp. Krzysztof Kwieciński, asp. Małgorzata Serafin, asp. Małgorzata Jakima.
Aspirantem policji: mł. asp. Witold Bury, mł. asp. Zbigniew Helon, mł. asp. Leszek Smoleń, mł. asp. Łukasz Szczypek, mł. asp. Daniel Śnieżek.
Młodszym aspirantem policji: sierż. szt. Joanna Baranowska, sierż. szt. Robert Jakiel.
Sierżantem sztabowym policji: st. sierż. Łukasz Adamski, st. sierż. Adam Bąk, st. sierż. Rafał Biesiada, st. sierż. Agnieszka Drozd, st. sierż. Przemysław Gonet, st. sierż. Tomasz Hałka, st. sierż. Piotr Rygiel, st. sierż. Marcin Stanisławczyk, st. sierż. Damian Stec, st. sierż. Szymon Tokarz, st. sierż. Mateusz Winnicki.
Starszym sierżantem policji: sierż. Marcin Blicharczyk.