Uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego, zorganizowane 10 sierpnia br. w Brzozowie przez Starostę Brzozowskiego, Burmistrza Brzozowa oraz Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Sanoku przypadły na rok jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918. Podczas ceremonii często nawiązywano do wolnościowej rocznicy, podkreślając rolę polskich żołnierzy w oswobodzeniu ojczyzny spod jarzma trzech zaborców oraz ich skuteczność w wojnie polsko-bolszewickiej w roku 1920.

- Wybór Brzozowa do współorganizacji uroczystych obchodów Święta Wojska Polskiego w roku jubileuszu stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, to w pewnym sensie wyróżnienie dla miasta. Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku administruje cztery powiaty, i w ubiegłym roku uroczystości odbyły się w Sanoku, zaś w bieżącym właśnie w Brzozowie. W kolejnych latach planujemy współorganizację powierzyć dwóm pozostałym samorządom powiatowym, żeby mieszkańcy całego przez nas administrowanego terenu mieli okazję świętować i cieszyli się razem z nami z tego dnia, przypominam, że formalnie ustanowionego na 15 sierpnia. Wtedy dokładnie przypada Święto Wojska Polskiego. Wówczas przypominamy sobie o heroicznych czynach i bohaterstwie polskiego oręża. Czerpiemy wzorce od najlepszych, wracamy do tradycji, utożsamiamy się z żołnierzami walczącymi o wolną Polskę. Jak napisał Adam Mickiewicz: jeżeli zapomnimy o nich, ty panie Boże zapomnij o nas, dlatego zawsze pamiętamy o tych, co krew przelewali za ojczyznę - powiedział ppłk Dariusz Brzeżawski - Komendant WKU w Sanoku. Obecny na uroczystościach Święta Wojska Polskiego w Brzozowie 5 Batalion 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Przemyśla kultywuje dziedzictwo tradycji 5 Pułku Strzelców Podhalańskich 22 Dywizji Piechoty Górskiej, stacjonującego w Przemyślu w latach 1918 - 1939. - Dla Podhalańczyków rok bieżący to kilka rocznic, ponieważ wracamy pamięcią do stulecia odzyskania niepodległości, walk o Przemyśl, późniejszego konfliktu z Ukrainą, przechodzącego następnie w wojnę z Rosją i dodatkowo do powstania Strzelców Podhalańskich, pierwszej formacji w roku 1918 w Sanoku. 5 Batalion ma to szczęście, że jak powstał sto lat temu w Przemyślu, tak do dzisiaj stacjonuje w tym mieście, z czego jesteśmy dumni - podkreślił ppłk Marcin Dusza - Dowódca 5 Batalionu 21 Brygady Strzelców Podhalańskich w Przemyślu.

Święto Wojska Polskiego w Brzozowie

Mamy to szczęście, że setną rocznicę możemy świętować w czasach pokoju i względnie ustabilizowanej sytuacji międzynarodowej. Inne zatem stoją też wyzwania przed wojskiem współczesnym niż przed żołnierzami noszącymi polski mundur w pierwszej połowie dwudziestego wieku. - Wojsko jest po to, żeby mieszkańcy czuli się bezpiecznie. Armia się szkoli, rozwija, wyposażana jest w coraz lepszy sprzęt. Powstał piąty rodzaj sił zbrojnych, czyli Wojska Obrony Terytorialnej, które również mają swoje zadania i odgrywają rolę w polskim wojsku. Powołujemy do tej formy służby kandydatów, ale nie zapominamy również o służbie zawodowej, cieszącej się dużym zainteresowaniem wśród młodych ludzi. Wielu z nich służbę wojskową postrzega jako sposób na życie - stwierdził ppłk Dariusz Brzeżawski - komendant WKU w Sanoku. - Zmieniająca się sytuacja geopolityczna powoduje, że przygotowujemy się do całkowicie innych zagrożeń, typu wojna hybrydowa, terroryzm, cyberterroryzm, w związku z tym musimy pozyskiwać nowe umiejętności, posiadać wiedzę w tych tematach. Dodatkowo reorganizacja, czy modernizacja armii wymaga kolejnych szkoleń i doskonalenia warsztatu. Tak więc wyzwań nam nie brakuje, a nie wolno zapominać, że cały czas musimy być gotowi do zadań obronnych, do których między innymi jesteśmy powołani - oznajmił ppłk Marcin Dusza - Dowódca 5 Batalionu 21 BSP w Przemyślu.

Święto Wojska Polskiego w Brzozowie

Wspomniane Wojska Obrony Terytorialnej cieszą się coraz większym zainteresowaniem mieszkańców powiatu brzozowskiego. Kompania powiatu brzozowskiego liczy obecnie 104 osoby. - To bardzo zadowalająca liczba i myślę, że w kolejnych etapach szkolenia rekrutacja będzie jeszcze bardziej liczna. Wojska Obrony Terytorialnej spotykają się raz w miesiącu. Na zajęciach realizujemy zadania z zakresu strzelania, taktyki, z technik przetrwania, nie zapominamy też o regulaminach i czynnościach, czy tematach związanych z ogólną wiedzą o wojsku. Uczestnicy wykazują predyspozycje wojskowe, chętnie pogłębiają swoją wiedzę, co zresztą dowiodło szkolenie ośmiodniowe, szesnastodniowe oraz cykl szkoleń rotacyjnych. Dla niektórych to przygotowanie do służby zawodowej - przedstawił pokrótce funkcjonowanie WOT-u ppor. Paweł Rzeszowski - Dowódca Kompanii Brzozowskiej Wojsk Obrony Terytorialnej. Młodzi ludzie bowiem chętnie wstępują też w szeregi zawodowej polskiej armii. - Zadaniem Wojskowych Komend Uzupełnień jest docieranie do jak największej rzeszy potencjalnych kandydatów i zauważamy tutaj spore zainteresowanie, które nie maleje od jakiegoś czasu, co warte jest podkreślenia. Zaznaczę jeszcze, że na naszym terenie w pełni powiodła się inicjatywa tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej, ponieważ powołaliśmy pełny batalion sanocki z wydzieloną kompanią brzozowską, a WOT, to przedsionek do służby zawodowej. Także na tym przykładzie możemy sobie uzmysłowić skalę zainteresowania armię zawodową - powiedział ppłk Dariusz Brzeżawski - Komendant WKU w Sanoku.

Święto Wojska Polskiego w Brzozowie

Brzozowskie obchody, w których udział wzięli żołnierze z jednostek wojskowych na Podkarpaciu, Wojsk Obrony Terytorialnej, parlamentarzyści, samorządowcy, weterani, przedstawiciele policji, straży pożarnej, poczty sztandarowe, w tym ze Starostwa Powiatowego w Brzozowie, podzielono na dwie części. Głównym punktem pierwszej były uroczystości na Rynku, gdzie najpierw przyznano awanse na stopnie oficerskie, a także wręczono odznaczenia i okolicznościowe statuetki oraz monety Wojskowej Komendy Uzupełnień. Jednym z uhonorowanych okolicznościową statuetką samorządowców był Wicestarosta Brzozowski Janusz Draguła. Następnie odczytano Apel Pamięci i oddano salwę honorową oraz odegrano „Pierwszą Brygadę”, pieśń reprezentacyjną Wojska Polskiego. Uczestnicy złożyli też wiązanki kwiatów pod pomnikiem „Tym, którzy życie Polsce oddali” i wzięli udział we mszy świętej w brzozowskiej Bazylice Mniejszej koncelebrowanej pod przewodnictwem biskupa pomocniczego diecezji przemyskiej Stanisława Jamrozka. Drugą odsłonę obchodów stanowił Piknik Wojskowy, zorganizowany na stadionie MOSiR. Dla mieszkańców Brzozowa i okolic przygotowano tam liczne atrakcje. - Jedną z głównych atrakcji była kontenerowa strzelnica wojskowa, gdzie strzelano z broni długiej i krótkiej. Ponadto mieliśmy stoiska promocyjne policyjne, 5 Batalionu 21 BSP z Przemyśla, Wojsk Obrony Terytorialnej, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Sanoku, prezentowano sprzęt strażacki - podsumował ppłk Dariusz Brzeżawski - Komendant WKU w Sanoku. Poza tym ciekawość przyciągała kierowców do symulatora udostępnionego przez Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Krośnie. - W sytuacji dachowania znalazłem się pierwszy raz, na szczęście stało się to w symulatorze, a nie w rzeczywistości, na drodze podczas normalnego ruchu. Mamy tutaj zdarzenie zaprezentowane trochę w zwolnionym tempie, ale symulator wystarczająco uświadamia nam faktyczne zagrożenie, ponieważ człowiek poddawany jest naprawdę dużym przeciążeniom. W symulatorze należało jedną ręką podtrzymywać się uchwytu, a drugą podsufitki. Odczułem również, jak ważną rolę odgrywają pasy bezpieczeństwa. To po prostu podstawa, żeby mieć jakiekolwiek szanse wyjścia cało z tak groźnego wypadku, jakim jest dachowanie - podzielił się wrażeniami Marek Siadkowski. Sił w czasie Pikniku Wojskowego nie brakowało nikomu, bo wszyscy mieli okazję pokrzepić się pożywną, smaczną, strażacką grochówką.