Narodowe Czytanie

Brzozowski Zespół Szkół Budowanych znalazł się w gronie blisko 3 tys. uczestników, którzy w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości zorganizowali Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. 

Akcja ta została zainicjowana przez Prezydenta RP w 2012 roku, kiedy lekturą był „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza, „Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza oraz „Wesele” Stanisława Wyspiańskiego.

W Zespole Szkół Budowlanych powieść Żeromskiego czytali: Tomasz Kaczkowski – Dyrektor Szkoły, Magdalena Pilawska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Rozwoju Regionalnego i Promocji Powiatu, Andrzej Foryt – Zastępca Dyrektora Szkoły, Elżbieta Szul – Kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krośnie Filia w Brzozowie, Krzysztof Gładysz – absolwent ZSB, sierżant szt. Agnieszka Drozd – Komenda Powiatowa Policji w Brzozowie, Patryk Fiołek – pracownik firmy remontującej szkołę, Irena Wójcik – pracownik ZSB oraz nauczyciele: Aneta Górniak, Marzena Biesiada, Justyna Pilszak-Trela, Anna Szmigiel, a także uczniowie: Anna Rygiel, Patryk Puszkar i Mateusz Wójcik.

Zaprezentowane przez zaproszonych gości fragmenty „Przedwiośnia” pozwoliły prześledzić najważniejsze etapy życia głównego bohatera. Przekaz tekstu został wzbogacony przez dobiegającą w tle muzykę filmową i piosenki wykonane przez Annę Rygiel. Odtworzono również fragmenty filmowej adaptacji utworu korespondujące z czytanym tekstem. Na zakończenie wszyscy otrzymali słodki upominek, a dyrektor szkoły wręczył czytającym specjalne podziękowania, wyrażając nadzieję na spotkanie w następnym roku.
Przedsięwzięcie przygotowały: Aneta Górniak, Anna Szmigiel i Halina Baran.