Magdalena Pilawska

Sesja Rady Powiatu w Brzozowie
Pozytywne wyniki matur
Absolwenci brzozowskich szkół ponadgimnazjalnych w zdecydowanej większości zdali maturę. Najlepiej egzamin dojrzałości poszedł w Zespole Szkól Ogólnokształcących, gdzie na 180 uczniów pozytywny wynik uzyskało 179. Niezłe wyniki zanotowały tez dwie pozostałe szkoły średnie, dla których organem prowadzącym jest powiat brzozowski. W Zespole Szkól Budowlanych maturę zaliczyło 21 uczniów z 24 zdających, zaś w Zespole Szkół Ekonomicznych na 93 pozytywnie napisało 76. Właśnie informacja o stanie realizacji zadań oświatowych oraz o wynikach egzaminów maturalnych i potwierdzających kwalifikacje zawodowe w roku szkolnym 2017/2018 należała do głównych punktów obrad podczas ostatniej Sesji Rady Powiatu w Brzozowie, która odbyła się 14 września br.

W „ekonomiku” maturę zdawali uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum nr 1. Lepiej z zagadnieniami poradzili sobie ci drudzy, wśród których na 54 osoby zdało 47, zaś w liceum na 39 absolwentów zaliczyło 29. Za satysfakcjonujący można też uznać wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w klasach czwartych. Pozytywne wyniki uzyskiwano od osiemdziesięciu procent zdających wzwyż. W „budowlance” natomiast kwalifikacje zaliczano od 50 procent absolwentów podchodzących do egzaminów, a wykonywanie robót murarskich i tynkarskich zaliczyli wszyscy zdający. Znakomita zdawalność matur w Zespole Szkół Ogólnokształcących zapewniło szkole 18 lokatę na Podkarpaciu według danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w kategorii Liceów Ogólnokształcących.

Największym zadaniem oświatowym rozpoczętym i realizowanym w roku bieżącym jest „Wymiana instalacji elektrycznej i teletechnicznej oraz wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z wymianą kotłowni w Zespole Szkół Budowlanych w Brzozowie. - Całkowita wartość zadania wynosi ponad milion złotych, z czego prawie 100 tysięcy złotych udało się pozyskać z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pozostała kwota, ponad 900 tysięcy złotych pochodzi z budżetu powiatu brzozowskiego. Pod koniec maja br. zakończono budowę boiska wielofunkcyjnego i placu sprawnościowego obok Zespołu Szkól Budowlanych. Inwestycja kosztowała ponad 550 tysięcy złotych, z czego 50 procent zadania dofinansowano z Ministerstwa Sportu i Turystyki - poinformowała Magdalena Pilawska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Rozwoju Regionalnego i Promocji Powiatu.

„Potęgujemy kompetencje”, to kolejny prowadzony projekt w brzozowskich placówkach ponadgimnazjalnych, a konkretnie dotyczący Zespołu Szkół Ekonomicznych i Zespołu Szkól Budowlanych. Finansowany jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2018, którego Liderem jest Polska Giełda Pracy. - Wartość projektu wynosi blisko milion dwieście tysięcy złotych, a dofinansowanie prawie milion sto tysięcy złotych. Wzięło w nim udział 230 uczniów i 26 nauczycieli, zaś w ramach jego realizacji zakupiono wyposażenie do pracowni przedmiotów zawodowych i sprzęt komputerowy na kwotę przeszło 200 tysięcy złotych. Ponadto w ramach programu dokonano zakupów uzupełniających wyposażenia pracowni lub warsztatów dla zawodów szkolnictwa zawodowego na kwotę 7 tysięcy złotych - podkreśliła Magdalena Pilawska.

Sesja Rady Powiatu w Brzozowie

Powiat brzozowski realizuje też projekt pod nazwą „Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz eksperymentu w procesie nauczania oraz rozwijania kompetencji informatycznych i przyrodniczych”, gdzie partnerem wiodącym jest Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. - Wydatki kwalifikowane po stronie powiatu wynoszą ponad 86 tysięcy złotych, w tym dofinansowanie ponad 60 tysięcy. Zakupiono 48 laptopów wraz oprogramowaniem, a także zestawy laboratoryjne do biologii za 32 tysiące złotych. Dodatkowo, w ramach oszczędności z realizacji projektu, przewidywany jest zakup robota edukacyjnego, dodatkowego wózka na laptopy, kamery oraz 2 telewizorów 55-calowycbh wraz z nagłośnieniem za około 19 tysięcy złotych - powiedziała Naczelnik Pilawska.

W celu likwidacji barier architektonicznych i barier transportowych w szkołach został złożony wniosek do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, a następnie podpisana umowa na dofinansowanie projektów obejmujących dostosowanie sanitariatów dla osób niepełnosprawnych w budynku szkolnym ZSE w Brzozowie oraz zakup busa do przewozu osób niepełnosprawnych dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie. Koszt pierwszego zadania wyniesie prawie 57 tysięcy złotych (dofinasowanie ponad 17 tysięcy), a drugiego 146 tysięcy złotych (dofinansowanie 80 tysięcy). - Poza tym trwa przebudowa i utwardzanie placu obok budynku internatu SOSW przy ulicy Sienkiewicza. Wartość robót budowlanych szacuje się na 63 tysiące złotych - podsumowała Magdalena Pilawska - Naczelnik Wydziału Oświaty, Rozwoju Regionalnego i Promocji Powiatu.

Podczas sesji podjęto uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez powiat brzozowski.