Kolegiata Brzozowska Bazyliką Mniejszą

- Wychodząc naprzeciw prośbie Jego Ekscelencji Najczcigodniejszego Księdza Adama Szala Arcybiskupa Przemyskiego, wyrażonej w piśmie z dnia 10 stycznia 2017, w którym przedłożył prośbę i pragnienia duchowieństwa oraz wiernych, Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów na mocy szczególnych uprawnień udzielonych przez Ojca Świętego Franciszka, podnosi Kościół Parafialny pw. Przemienienia Pańskiego w Brzozowie do tytułu i godności Bazyliki Mniejszej, nadając wszystkie prawa i przywileje liturgiczne przysługujące mu zgodnie ze zwyczajem - tak brzmi Dekret Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów o nadaniu brzozowskiej parafii tytułu Bazyliki Mniejszej podpisany przez Kardynała Roberta Saraha, Prefecta Kongregacji, a odczytany przez Biskupa Stanisława Jamrozka - Biskupa Pomocniczego Przemyskiego podczas uroczystej mszy świętej odprawionej 21 października z okazji wyniesienia brzozowskiej świątyni do rangi Bazyliki Mniejszej pod przewodnictwem Nuncjusza Apostolskiego w Polsce Arcybiskupa Salvatore Pennacchio oraz udziałem kilkudziesięciu kapłanów z Metropolitą Przemyskim Arcybiskupem Adamem Szalem, Arcybiskupem Seniorem Archidiecezji Przemyskiej Józefem Michalikiem i Proboszczem parafii w Brzozowie Księdzem Prałatem Franciszkiem Gochem na czele.

I w ten sposób kilkusetletnia historia zatoczyła koło. Przypieczętowana została decyzja królowej Marii Andegaweńskiej z roku 1384, przekazująca Brzozów jako uposażenie biskupów przemyskich. Tamto postanowienie przesądzało bowiem o wyjątkowym znaczeniu przyszłego kościoła w Brzozowie, zaś współczesne podniesienie świątyni do rangi Bazyliki Mniejszej przyznaje brzozowskiej świątyni szczególne miejsce w archidiecezji przemyskiej. - To jest świadectwo tutejszego środowiska, które przez całe wieki wykazywało wolę trwania przy kościele. Ponadto to konsekwencja realizowania ewangelii, przecież Ksiądz Bartłomiej Misiałowicz był nie tylko budowniczym kościoła w Brzozowie, ale też człowiekiem miłosierdzia chrześcijańskiego. Parafia w Brzozowie przechodziła przez różne dziejowe etapy, poczynając od pierwszych miesięcy istnienia diecezji przemyskiej. Nasza ziemia ma piękną i długą tradycję kontaktów z chrześcijaństwem. W Brzozowie przez pewien czas mieszkali biskupi przemyscy, tutaj działało seminarium duchowne, kiedy w Przemyślu zostało zamknięte. Naprawdę parafia brzozowska posiada wspaniałą historię, którą warto kultywować - powiedział Józef Michalik - Arcybiskup Senior Archidiecezji Przemyskiej.

Bazylika Mniejsza

Dokładnie tytuł Bazyliki Mniejszej brzozowskiej parafii nadano 8 listopada 2017 roku. - Jak dotąd sześć takich kościołów znajdowało się na terenie archidiecezji przemyskiej i jako siódma dołącza do tego grona brzozowska Kolegiata. Nieprzypadkowo fundator i budowniczy brzozowskiego kościoła, Ksiądz Bartłomiej Misiałowicz oraz konsekrator świątyni, Biskup Jan Stanisław Zbąski, wybrali dla powstającej wówczas parafii tytuł Przemienienia Pańskiego. Świątynia w Brzozowie wszak od 330 lat jest świadkiem przemienienia i odrodzenia duchowego zarówno poszczególnych osób, jak i całej wspólnoty parafialnej i diecezjalnej - podkreślił podczas homilii Ksiądz Józef Trela - Wicekanclerz Kurii Metropolitarnej w Przemyślu.

Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, ustalając zasady ustanawiania bazylik wspomina, iż papieże obdarzają tym tytułem kościoły wyróżniające się wartością kulturową i duszpasterską, posiadające ściślejszy związek z katedrą Świętego Piotra w Watykanie. Tytuł Bazyliki Mniejszej łączy zatem w sposób szczególny tę świątynię z Wiecznym Miastem, z czterema Bazylikami Większymi, a także z osobą Ojca Świętego. - Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów stawia bazylikom wysokie wymagania. Słowo Boże winno być w nich przepowiadane z wielką starannością i głębią. Bazyliki Mniejsze powinny ponadto charakteryzować się dbałością o kult odpowiadający przepisom liturgicznym. Sprawowanie liturgii, a zwłaszcza Eucharystii, powinno być w nich wzorem dla innych kościołów, także pod względem czynnego uczestnictwa wiernych. Kościoły te jawią się jako ośrodki pulsujące aktywnym życiem duszpasterskim z szerszą dostępnością do sakramentów. Z tej racji zobowiązane są do dysponowania większą ilością spowiedników. W bazylice nie może zabraknąć dobrze przygotowanej scholii cantorum, która swoim śpiewem i muzyką towarzyszyłaby wiernym podczas liturgii. Każdego roku należy celebrować święto Katedry Św. Piotra (22 lutego), uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca) i rocznicę wyboru lub inauguracji papieża - dodał Ksiądz Józef Trela.

Ale poza obowiązkami, Bazylika Mniejsza cieszy się też określonymi przywilejami. Między innymi na szatach liturgicznych, chorągwiach i pieczęci bazyliki można umieścić znaki papieskie, czyli skrzyżowane klucze. Natomiast na frontonie kościoła powinny znaleźć się symbole papieskie lub Stolicy Apostolskiej. - Myślę, że część zobowiązań już została realizowana. Tutaj niewiele trzeba dokładać, wystarczy kontynuacja dotychczasowych działań. Zresztą kiedyś mój osobisty sekretarz, św. pamięci Ksiądz Jan Strojek był proboszczem w Brzozowie i z radością słuchałem jego relacji o życiu w tutejszej parafii. Kolejne lata potwierdziły, że nie były to tylko słowa, ale i czyny, zarówno proboszczów zarządzających parafią, księży tu posługujących, jak i samych parafian - podsumował Arcybiskup Józef Michalik.

W dzień poprzedzający uroczystą mszę świętą podnoszącą kościół w Brzozowie do tytułu Bazyliki Mniejszej odbyła się konsekracja ołtarza w tutejszej świątyni. Dokonał jej Metropolita Przemyski, Arcybiskup Adam Szal. W uroczystościach sobotnio-niedzielnych (20 i 21 października br.) udział wzięli między innymi: Zygmunt Błaż - Starosta Brzozowski, Janusz Draguła - Wicestarosta Brzozowski, Ewa Tabisz - Sekretarz Powiatu, Józef Rzepka - Burmistrz Brzozowa, Stanisław Pilszak i Dariusz Kamiński - Zastępcy Burmistrza Brzozowa, radni powiatowi, gminni, duchowni z archidiecezji przemyskiej, parafii powiatu brzozowskiego, poczty sztandarowe oraz licznie zebrani parafianie.

Uroczystość Konsekracji Ołtarza w Bazylice Mniejszej w Brzozowie

* * *

Uroczystość podniesienia Kolegiaty do tytułu Bazyliki Mniejszej.