I N F O R M A C J A 

Na mocy postanowienia Komisarza Wyborczego w Krośnie I sesja Rady Powiatu Brzozowskiego została zwołana na dzień 21 listopada 2018 roku o godz. 17:00, z następującym porządkiem obrad:

  1. Wydanie zaświadczeń o wyborze przez terytorialną komisję wyborczą.
  2. Złożenie ślubowania przez radnych.
  3. Wybór przewodniczącego rady.

Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.

 

Starosta Brzozowski

Zygmunt Błaż