Zdzisław  Szmyd,  wieloletni  Radny  Rady  Powiatu  w  Brzozowie  wybrany  został nowym  Starostą  Brzozowskim.  Był  to  najbardziej  oczekiwany  punkt  I  sesji  Rady  Powiatu  w  Brzozowie,  która  odbyła  się  21  listopada  br.   

Zdzisław Szmyd

 

W  inauguracyjnej  sesji  uczestniczyło  18  nowo  wybranych  Radnych.    Właśnie  spośród  tego  grona  wybrano  Przewodniczącego  Rady  Powiatu  w  Brzozowie,  którym  ponownie  został  Henryk  Kozik.  Był  to  jedyny  zgłoszony  kandydat  i  otrzymał  pełne  poparcie  głosujących.  Dopełniając  formalności  Radni  złożyli  uroczyste  ślubowanie,  w  którym  zobowiązali  się rzetelnie  i  sumiennie  wykonywać  obowiązki  wobec  Narodu  Polskiego,  strzec  suwerenności  i  interesów  Państwa  Polskiego  oraz  czynić  wszystko  dla  pomyślności  Ojczyzny,  wspólnoty  samorządowej  powiatu  i  dobra  obywateli.

Kluczowym  momentem  sesji  był  wybór  Starosty  Brzozowskiego.  Kandydatura  Zdzisława  Szmyda  (zgłoszona  przez  Zygmunta  Błaża)  została  przyjęta  jednomyślnie  (18  głosów  za).  Nowy  włodarz  powiatu  podziękował  ustępującemu  Staroście i Wicestaroście  za  wieloletnią  współpracę.  -  Była  to  dla  mnie  lekcja,  pokazująca,  jak  ważne  w  zarządzaniu  są uczciwość  i  lojalność.  Na  bazie  właśnie  tych  fundamentów  chciałbym  budować  dalszą  przyszłość  powiatu  brzozowskiego  –  podkreślał  Zdzisław  Szmyd.  Na  stanowisko  Wicestarosty  zaproponował  Jacka  Adamskiego,  który  jako  jedyny  funkcję  Radnego  sprawuje  przez  wszystkie  kadencje.  Propozycja  ta  przyjęta  została  z  pełnym  poparciem  Rady.  Wybrani  zostali  również pozostali Członkowie  Zarządu  Powiatu  w  osobach:  Adam  Jajko,  Wiesław  Marchel  oraz  Stanisław  Szarek.  Wszyscy  panowie  zgodnie  otrzymali  poparcie  całej  Rady. – Zaufanie, jakim  nas  Państwo  dzisiaj  obdarzyli  motywuje  nas,  aby pracować  na  rzecz  naszego powiatu  i  jego  mieszkańców.  Obiecujemy  Państwu  rzetelną,  solidną  i  oddaną  pracę –  dziękował w  imieniu  Zarządu  Wiesław  Marchel

Nad  przebiegiem  wyborów  czuwała  komisja  skrutacyjna  w  składzie:  Grzegorz  Florek,  Marek  Wacek  i  Janusz  Data.