Przekazanie Sztandaru

Były Starosta Brzozowski Zygmunt Błaż w obecności dyrektorów, kierowników jednostek organizacyjnych, naczelników i pracowników Starostwa Powiatowego w Brzozowie - 22 listopada br. - przekazał uroczyście sztandar Powiatu Brzozowskiego nowemu Staroście Zdzisławowi Szmydowi. - Sztandar jednoczy, jest bardzo ważnym symbolem każdej instytucji. Na straży tego sztandaru stoi Patron Powiatu bł. Ks. Jerzy Popiełuszko, człowiek nietuzinkowy, gorliwy kapłan i patriota. To jego wybraliśmy na patrona, ponieważ posiadał cudowną zdolność jednoczenia ludzi. O to właśnie chodzi, aby w zgodzie i jedności nową przyszłość budować – podkreślił Zygmunt Błaż. W wystąpieniu podziękował także współpracownikom za minione lata udanych i efektywnych działań na rzecz rozwoju całego regionu.

„Niech bł. Ks. Jerzy Popiełuszko ma Was wszystkich w opiece” tymi słowami Starosta Z. Błaż pożegnał sztandar i przekazał nowemu Staroście. Ten przyjął go z pełnym szacunkiem i mocno podkreślił jego rolę w życiu każdego człowieka, a w szczególności samorządowca. - Posłużę się słowami Prymasa Tysiąclecia ks. Stefana Wyszyńskiego, który mówi, że „Sztandar to symbol i świętość”. Jeżeli postawić go w hierarchii ważności to wydaje mi się, że jego miejsce jest między przysięgą wojskową a hymnem państwowym. Jest to ranga wysoka, dlatego należy mu się wielki szacunek. To symbol naszej Małej Ojczyzny, w której przyszło nam żyć, mieszkać i pracować. Na większości sztandarów widnieje napis „Bóg, Honor, Ojczyzna”. Jeśli te wartości zachowamy to wszystko będzie na właściwym miejscu. Czego sobie i Państwu życzę - powiedział Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd.

W spotkaniu wzięli również udział: Henryk Kozik – Przewodniczący Rady Powiatu w Brzozowie, Wicestarosta Brzozowski Jacek Adamski, Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz, Skarbnik Powiatu Marta Częczek i były Wicestarosta Janusz Draguła.