II Sesja Rady Powiatu w Brzozowie

II Sesja Rady Powiatu w Brzozowie

Jerzy Kuczma i Jan Pilch zostali Wiceprzewodniczącymi Rady Powiatu w Brzozowie na nową kadencję 2018-2023.

Tak zadecydowali Radni - 28 listopada br. - w trakcie II sesji Rady Powiatu w Brzozowie. Radni określili również liczbę, rodzaj, zakres działania oraz wybrali składy osobowe stałych Komisji Rady Powiatu w Brzozowie i Komisji Rewizyjnej, a także nowej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, która została powołana zgodnie z art.16a ustawy o samorządzie powiatowym. Rada zdecydowała o utrzymaniu dotychczasowego nazewnictwa Komisji i ustaliła ich skład, który przedstawia się następująco: Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego – przewodniczący Grzegorz Florek, wiceprzewodniczący Magdalena Korona, członkowie: Zygmunt Błaż, Adam Jajko, Wiesław Marchel, Ryszard Wesołowski, Janusz Data, Marek Chęć, Stanisław Chrobak, Jan Pilch, Marek Wacek, Mieczysław Barć, Henryk Kozik, Jacek Adamski, Komisja Zdrowia i Spraw Społecznych: przewodniczący Jerzy Kuczma, wiceprzewodniczący Marek Styczkiewicz, członkowie: Grzegorz Florek, Stanisław Szarek, Henryk Kozik , Komisja Oświaty, Kultury i Sportu: przewodniczący Marek Chęć, wiceprzewodniczący Stanisław Chrobak, członkowie: Janusz Data, Stanisław Szarek, Jan Pilch, Jacek Adamski, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: przewodniczący Zdzisław Gładysz, wiceprzewodniczący Marek Wacek, członek Magdalena Korona oraz Komisja Rewizyjna: przewodniczący Mieczysław Barć, zastępca przewodniczącego Ryszard Wesołowski, członek Zdzisław Gładysz.

Ponadto w trakcie sesji Radni podjęli uchwałę dotyczącą ustalenia wynagrodzenia Starosty Brzozowskiego oraz zatwierdzili zmiany w Statucie Powiatu Brzozowskiego. Pozostałe dwie uchwały dotyczyły ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu brzozowskiego w 2019 roku oraz zmiany uchwały budżetowej na 2018. Tradycyjnie sesję zamknęły zapytania i interpelacje Radnych i wolne wnioski.

Sesję Rady Powiatu poprzedzała msza święta w brzozowskiej Bazylice Mniejszej w intencji nowych władz powiatu i ich działań na rzecz lokalnej społeczności.