Styczeń
138 Rozmiar: 10 MB

Luty
138 Rozmiar: 24 MB 

Marzec
138 Rozmiar: 12 MB 
 
 Kwiecień / Maj
138 Rozmiar: 24 MB 
 
Czerwiec
138 Rozmiar: 17 MB 
  
 Lipiec / Sierpień138 Rozmiar: 14 MB  Wrzesień138 Rozmiar: 7 MB