Informujemy, że wszystkie faktury zakupu, płatne przez Starostwo Powiatowe w Brzozowie na rzecz dostawców, mają być wystawiane w następujący sposób:

NABYWCA:

Powiat Brzozowski
ul. Armii Krajowej 1
36-200 Brzozów
NIP 686-15-57-919

ODBIORCA:

Starostwo Powiatowew Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1
36-200 Brzozów