RAPORT O STANIE ZAPEWNIANIA DOSTĘPNOŚCI PODMIOTU PUBLICZNEGO - STAN W DNIU 01.01.2021 R.

* * *

 

Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami

(podlega publikacji na stronie podmiotowej oraz na stronie BIP Starostwa Powiatowego w Brzozowie)

Nazwa podmiotu: Starostwo Powiatowe w Brzozowie

Dokument opracowali:
Koordynator ds. dostępności cyfrowej – Dariusz Supel
Koordynator ds. dostępności architektonicznej - Tadeusz Iwanowski


Na podstawie art. 14 pkt 5 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2020r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. Poz. 1062) przyjmuje się Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.


pobierz wersję edytowalną planu działalności (Plik DOC, 100 KB)