Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej nr 2039R Izdebki - Obarzym w km 2+500 - 4+900 w miejscowości Obarzym w dniach 20.09.2022 r. - 24.09.2022 r. w godz. od 8.00 do 19.00 w związku z wykonaniem stabilizacji nawierzchni na całej szerokości drogi.

Inspektor Nadzoru ZDP – Brzozów