Tytuł projektu: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach zdalna szkoła wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego


Cel projektu: zakup sprzętu komputerowego do I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie, Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzozowie, Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie jako pomocy dydaktycznych dla uczniów i nauczycieli do zdalnego nauczania.

Cel ogólny projektu: wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego 

Efekty realizacji projektu: W ramach Programu #zdalnaszkoła Powiat Brzozowski zakupił 30 nowych laptopów do szkół ponadpodstawowych i placówek oświatowych, dla których jest organem prowadzącym. Sprzęt trafił do uczniów i nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego w Brzozowie w ilości - 13 laptopów, Zespołu Szkół Ekonomicznych – 6 laptopów, Zespołu Szkół Budowlanych – 8 laptopów i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego - 3 laptopy.

Wysokość otrzymanego dofinansowania z UE: 79 950 zł.

Projekt realizowany z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach I Osi priorytetowej POCP – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Umowa o powierzeniu grantu nr 728/2020 została zawarta w dniu 28 kwietnia 2020 r.

Rozliczenie projektu nastąpiło 1 września 2020 r.

dotacja laptopy loga