FE PR POZIOM Kolor 01 PODKARPACKIE Kolor FE EFRR POZIOM Kolor

Tytuł projektu

Termomodernizacja budynku Internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie przy ul. Sienkiewicza 2.

Cele projektu

Bezpośrednim celem realizacji projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku Internatu SOSW w Brzozowie do poziomu budownictwa energooszczędnego z równoczesnym wprowadzaniem systemu zarządzania energią.

Cele ogólne projektu to: poprawa warunków użytkowania obiektu i likwidacja dyskomfortu cieplnego odczuwanego przez użytkowników, redukcja kosztów zaopatrzenia budynku w energię oraz zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza ze względu na ograniczenie emisyjności źródeł energii.

Planowane efekty:

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynku internatu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, zlokalizowanego w Brzozowie przy ulicy Sienkiewicza 2, obejmująca prace budowlane i instalacyjne.

Zakres prac obejmuje:

1) Modernizację przegrody - Strop kondygnacji części niższej – docieplenie - 578,00 m2,
2) Modernizację przegrody - Strop ostatniej kondygnacji części wyższej – docieplenie - 489,46 m2,
3) Modernizację przegrody - Ściana zewnętrzna – docieplenie - 1300,00 m2,
4) Modernizację przegrody - Ściana w gruncie – docieplenie - 194,27 m2,
5) Modernizację przegrody - Okno – wymiana - 1 szt.,
6) Modernizację przegrody - Drzwi – wymiana - 1 szt.,
7) Modernizację instalacji ciepłej wody użytkowej – montaż systemu solarnego, 5 szt. kolektorów płaskich z wyposażeniem o powierzchni apertury 9,085m2 i łącznej mocy 7,29 kW oraz instalacja zasobnika CWU,
8) Modernizację instalacji grzewczej – płukanie i regulacja hydrauliczna instalacji, montaż grzejników płytowych z zaworami termostatycznymi, instalacja regulatora automatycznego,
9) Wymianę oświetlenia na energooszczędne typu LED, 364 oprawy LED,
10) Montaż zestawu ogniw fotowoltaicznych - montaż zestawu ogniw fotowoltaicznych o mocy 10 kW.

Całkowita wartość projektu – 1 652 682,43 zł
Wkład funduszy europejskich – 1 231 467,56 zł
Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa III, Czysta energia, Działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków.

Umowa o dofinansowanie została zawarta w dniu 02 listopada 2016 r., natomiast planowana data zakończenia realizacji projektu to 30 października 2017 r.