Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej nr 2052R Humniska Duża Strona - Humniska Mała Strona w km 0+220 - 1+735 w miejscowości Humniska (odcinek za mostem przy Kościole do drogi powiatowej 2053R Humniska - Górki - Strachocina) w dniu 15.09.2022 r. (czwartek)  w godz. od 7.30 do 18.00 w związku z wykonaniem nawierzchni asfaltowej na całej szerokości drogi.
 
Jednocześnie informujemy, że  w przypadku opadów deszczu termin może ulec przesunięciu.
 
Inspektor Nadzoru ZDP - Brzozów

Anna Pytlak