STATUT

- Uchwała Nr XXIII/153/20 z dnia 3 września 2020 r. w sprawie zmiany Statutu Powiatu Brzozowskiego

- Uchwała Nr IX/67/19 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 14 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzozowskiego

- Uchwała Nr VIII/58/19 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzozowskiego

- Statut Powiatu Brzozowskiego

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

- Uchwała Nr 272/21 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzozowie

- Uchwała Nr 197/20 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 21 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzozowie

- Uchwała Nr 123/20 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzozowie

- Uchwała nr 27/2019 Zarządu Powiatu w Brzozowie z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Brzozowie

- Regulamin Starostwa Powiatowego w Brzozowie

- Struktura Organizacyjna

 

STATUT (archiwalny)

- Uchwała Nr XXII/121/01 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 30 sieprnia 2001 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzozowskiego

- Statut Powiatu Brzozowskiego

- Uchwała Nr VIII/42/03 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 22 maja 2003 roku zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Brzozowskiego

- Uchwała Nr II/14/06 Rady Powiatu w Brzozowie z dnia 4 grudnia 2006 roku w sprawie zmiany Statutu Powiatu Brzozowskiego