Drukuj

1. Strategia Powiatu Brzozowskiego

* * *

2. Strategia Rozwoju Przedsiębiorczości i zwalczania bezrobocia dla Powiatu Brzozowskiego (plik WinRar 550 KB)

* * *

3. Strategia Rozwoju Turystyki dla Powiatu Brzozowskiego (plik WinRar 460 Kb)

* * *

4. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Powiatu Brzozowskiego na lata 2016-2021 (plik: pdf 8MB)

* * *

5. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU BRZOZOWSKIEGO NA LATA 2016 - 2019 Z PERSPEKTYWĄ DO 2023 R.

* * *

6.  PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU BRZOZOWSKIEGO NA LATA 2016 – 2019 Z PERSPEKTYWĄ DO 2023 R.

* * * 

 

ARCHIWALNE STRATEGIE I PLANY

1. Program Ochrony Środowiska (plik: pdf 2.4 MB)

 2. Plan Gospodarki Odpadami (plik: pdf 1.4 MB)