Starostwo Powiatowe w Brzozowie uczestniczy w projekcie Podkarpacki System e-administracji publicznej (PSeAP) współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionlanego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2017-2013.

Całkowita wartość projektu ok. 100 mln złotych, zaś kwota dofinansowania w Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego opiewa na ponad 80 mln złotych. 

4221b  podkarpackie logo  FE EFRR POZIOM Kolor