podpisanie umowy samochody3

Powiat Brzozowski otrzymał dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zakup dwóch autobusów oraz busa do przewozu osób niepełnosprawnych. Projekt ten realizowany jest w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”.

Nowy, dwudziestotrzyosobowy autobus otrzyma Środowiskowy Dom Samopomocy w Bliznem. Będzie on służył do przewozu podopiecznych na zajęcia wspierająco-korekcyjne między innymi rehabilitacyjne, terapeutyczne. Przyznane 70% dofinansowanie z PFRON-u wynosi 236 775 zł. W Warsztacie Terapii Zajęciowej działającym przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Haczowie (PSONI) wyeksploatowane do tej pory samochody zastąpi również dwudziestoosobowy autobus oraz dziewięcioosobowy bus. Wysokość dofinansowania pierwszego pojazdu to 80%, co stanowi kwotę 118 320 zł, natomiast drugiego 80% i wynosi 80 000 zł. Pozostałe brakujące kwoty do pełnej wartości pojazdów stanowią udziały własne wnioskodawców.

podpisanie umowy samochody

23 lipca br. w Starostwie Powiatowym w Brzozowie odbyło się podpisanie umów na dofinansowanie ze środków PFRON zakupu wyżej wymienionych pojazdów pomiędzy Powiatem Brzozowskim, Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Haczowie i Gminą Jasienica Rosielna. Ze strony Powiatu Brzozowskiego dokumenty podpisali: Starosta Zdzisław Szmyd, Wicestarosta Jacek AdamskiSkarbnik Marta Częczek. Beneficjentów natomiast reprezentowali Wójt Gminy Jasienica Rosielna Urszula Brzuszek, Skarbnik Gminy Jasienica Rosielna Michał Siwak oraz przedstawiciele Zarządu Koła PSONI w Haczowie Urszula Madej - Przewodnicząca, Teresa Szczepanik – Skarbnik, Anna Pojnar – Główny Księgowy.

podpisanie umowy samochody2

Dzięki nowym pojazdom podopieczni będą podróżować w bardziej komfortowych i bezpiecznych warunkach. Zakupione samochody zostaną przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózkach inwalidzkich.