Nowy samochód dla SOSW

Niemal 130 tys. zł kosztował nowy samochód zakupiony dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie. Pojazd w wysokości 70 tys. zł. dofinansował Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pozostała część kwoty wydatkowana została na ten cel z budżetu powiatu brzozowskiego. Uroczyste przekazanie dziewięcioosobowego Forda Transita miało miejsce 2 września br. podczas inauguracji roku szkolnego w brzozowskiej placówce.

Samochód z wydłużoną przestrzenią ładunkową wyposażony jest w uchwyty i pasy do mocowania złożonych 2 wózków inwalidzkich oraz podłogę antypoślizgową. Ponadto zamontowano w nim boczny stopień ułatwiający wsiadanie i wysiadanie podróżującym. ­- Nowy pojazd na pewno przyczyni się do podniesienia komfortu przemieszczania się i podróżowania naszych podopiecznych. Jako, że placówka nasza mieści się w dwóch budynkach, usytuowanych w znacznych odległościach od siebie, zachodzi konieczność częstego przemieszczania się uczniów, czy to na stołówkę szkolną, czy też na zajęcia specjalistyczne lub na salę gimnastyczną. Oczywiście myślimy też o wyjazdach w teren i wycieczkach dla naszych uczniów – poinformował Zastępca Dyrektora SOSW w Brzozowie Paweł Czekański.

To już drugi samochód w ciągu roku jaki otrzymał SOSW w Brzozowie. Poprzedni, zakupiony w grudniu 2018 r. odbył już kilka znaczących podróży. Jako dodatkowy środek transportu wykorzystany był podczas wycieczek do Łagiewnik, Wadowic i Kalwarii Zebrzydowskiej. - To między innymi dzięki własnemu transportowi spełniło się marzenie naszych podopiecznych i udało się grupie uczniów wyjechać na wycieczkę nad morze do Niechorza. Cieszymy się bardzo z kolejnego prezentu, jaki otrzymaliśmy od powiatu brzozowskiego i PFRONU. Myślę, że nowy samochód będzie równie przydatny i przyniesie dużo radości naszym wychowankom, umożliwiając im poznawanie pięknych zakątków naszego kraju – podkreślił Zastępca Dyrektora P. Czekański.

Nowy samochód dla SOSW

W tym uroczystym dniu życzenia oraz gratulacje z okazji nowego roku szkolnego złożył Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd. Wręczył także Zastępcy Dyrektora SOSW w Brzozowie Pawłowi Czekańskiemu kluczyki do nowego Forda Transita. W przekazaniu pojazdu uczestniczyli również: Dyrektor - Członek Zarządu Powiatu w Brzozowie Wiesław Marchel, Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozowie Piotr Tasz i Kierownik Internatu SOSW Marcin Wiszyński. Bezpiecznych podróży życzył podopiecznym podczas poświęcenia samochodu Ks. Prałat Franciszek Goch – Proboszcz Parafii w Brzozowie.

Od 1 września br. przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Brzozowie funkcjonuje Przedszkole Specjalne. Powstało dzięki wsparciu władz powiatu brzozowskiego. Przeznaczone jest dla dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem, w tym z zespołem Aspergera. - Celem naszego przedszkola jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka, poprzez dostosowanie treści, metod i organizacji poszczególnych zajęć do możliwości psychofizycznych każdego z przedszkolaków. Mam nadzieję, że będzie to miejsce, w którym dzieci będą również w radosny sposób spędzać czas – stwierdził Zastępca Dyrektora Paweł Czekański.

W pierwszym roku działania przedszkola został utworzony jeden oddział, który składa się z czwórki dzieci, ale zapotrzebowanie jest znacznie większe. – Jest to pierwsza tego typu publiczna placówka w naszym powiecie, która zapewni dzieciom możliwość kompleksowej opieki, terapii i edukacji. Musimy myśleć o kształceniu ich już od najmłodszych lat, bo jeśli dziecko trafi do przedszkola, to w przyszłości jego edukacja będzie łatwiejsza. Jesteśmy pewni, że będzie to szczęśliwe miejsce dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W przyszłym roku planujemy uruchomić kolejny oddział, ponieważ wiemy, że są chętni i jest duże zapotrzebowanie – powiedział Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd.

Powstały oddział rekrutował się spośród dzieci, które uczęszczały do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie na zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju. To właśnie rodzice tych dzieci zwrócili uwagę na potrzebę utworzenia przedszkola specjalnego. - Jesteśmy bardzo zadowoleni, że dzięki wsparciu naszych władz powiatowych udało się otworzyć pierwszy oddział naszego przedszkola. Umożliwi on dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, emocjonalnego i społecznego – dodał Paweł Czekański.

Pomieszczenia w nowym Przedszkolu Specjalnym dostosowane zostały do potrzeb osób dzieci niepełnosprawnych i wyposażone są w niezbędny sprzęt.