Stop nadwadze i otyłości młodzieży

24 października br., w Światowym Dniu Walki z Otyłością, odbyło się podsumowanie inicjatywy w obszarze ekonomii społecznej pn. „Stop nadwadze i otyłości młodzieży”, która została sfinansowana ze środków Programu Grantowego w projekcie „Podkarpacki Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej”, oraz ze środków Starostwa Powiatowego w Brzozowie.

W projekcie wzięło udział 80 uczniów ze szkół średnich na terenie Brzozowa. Byli to uczniowie uczęszczający do Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Zespołu Szkół Budowlanych. Głównym celem inicjatywy była edukacja zdrowotna młodzieży zmierzająca do zmiany ich nawyków żywieniowych, a w konsekwencji do zapobiegania chorobom związanym z nadmierną otyłością. Przy współpracy z opiekunami szkolnych kół PCK, których zadaniem było zebranie grupy uczniów realizowane były cele szczegółowe przyświecające tej inicjatywie, które zmierzają do uświadomienia młodzieży problemu otyłości, zmiany ich nawyków żywieniowych, zrozumienia potrzeby stosowania zbilansowanej diety dla organizmu człowieka, poprawy jakości życia, zmniejszenia zachorowalności, chorobowości inwalidztwa oraz przedwczesnych zgonów spowodowanych nadmierną otyłością, a także nabycia przez młodzież wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych.

Na wstępie prezes Oddziału Rejonowego PCK w Brzozowie Pani Danuta Gwizdała przywitała licznie przybyłych Gości oraz członków zarządu. Swoją obecnością zaszczycili: Sekretarz Powiatu Brzozowskiego Pani Ewa Tabisz, Pani Alicja Tomoń – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim, Dyrektor Oddziału Okręgowego PCK w Rzeszowie Pan Maciej Maruszak oraz Pani Barbara Krzanik z Podkarpackiego Oddziału Okręgowego PCK w Rzeszowie, Dyrektorzy Szkół Średnich biorących udział w projekcie : Pani Dorota Kamińska z ZSO, oraz Pan Andrzej Foryt z ZSB. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również: Pani Aleksandra Haudek – Radna w Radzie Miejskiej, Pan Maciej Haudek – wydawca „Przepiśnika zdrowych potraw”, opiekunowie szkolnych kół PCK: Pani Justyna Majera-Szałajko z ZSE, Pani Agata Supel z ZSB, Pan Krzysztof Łobodziński z ZSO. W podsumowaniu inicjatywy wzięły również udział prelegentki: Pani Olimpia Tympalska, Elżbieta Kolbuch, a także młodzież biorąca udział w projekcie z Zespołu Szkół Ogólnokształcących, Zespołu Szkół Ekonomicznych oraz Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie.

Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz

W dalszej części uroczystości głos zabrała Pani Olimpia Tympalska, która przygotowała prelekcję multimedialną na temat nadwagi i otyłości. Przedstawiła konsekwencje związane z nadwagą, która nieleczona prowadzi do otyłości co jest przyczyną wielu chorób, takich jak cukrzyca, miażdżyca, choroby serca, stawów i kręgosłupa, problemy z oddychaniem i wiele innych. W trakcie prelekcji zgromadzeni goście mogli poznać główne zasady leczenia nadwagi i otyłości oraz nabyć umiejętność i poznać znaczenie czytania etykiet na produktach.

Następnie zabrała głos Pani Elżbieta Kolbuch - dietetyk. W krótkim wystąpieniu omówiła główne zasady zdrowego odżywiania, a także podsumowała spotkania z uczniami, które odbyły się w każdej szkole średniej na terenie powiatu we wrześniu br.. W trakcie swojego wystąpienia przedstawiła i omówiła wskaźniki pozwalające określić stan odżywienia organizmu. Przedstawione zostały normy z zakresu wartości BMI, procentowej ilości tkanki tłuszczowej, ilości wody, wskaźnika budowy ciała, masy kości czy BMR, czyli wskaźnika podstawowej przemiany materii (dzienne zapotrzebowanie na kalorie). Uczniom biorącym udział w projekcie na początku października br. zostały wykonane badania za pomocą analizatora składu ciała mierzące wyżej wymienione wskaźniki.

Kolejnym etapem spotkania była projekcja filmu na temat nadwagi i otyłości współczesnej młodzieży. Po obejrzeniu filmu głos zabrali zaproszeni goście Pani Sekretarz Powiatu, Pani Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych w Urzędzie Miejskim, Pan Dyrektor Oddziału Okręgowego PCK w Rzeszowie oraz Pani Radna w Radzie Miejskiej, gratulując pomysłu wydania „Przepiśnika zdrowych potraw” oraz edukacji młodzieży na temat zdrowego odżywiania. Następnie zostały rozdane pamiątkowe koszulki z napisem „ Człowiek nie żyje aby jeść, lecz je aby żyć” - Sokrates, dla wszystkich uczestników projektu oraz „Przepiśnik zdrowych potraw”, który zawiera dietetyczne przepisy. Opracowaną książeczkę dedykujemy szczególnie osobom, które dbają o zdrowy styl życia, oraz wszystkim tym, którzy są gotowi, aby zmienić swoje nawyki żywieniowe. Przepisy zostały pozyskane i udostępnione za zgodą autorów z pozycji książkowych, właścicieli blogów internetowych oraz od działaczy i wolontariuszy PCK, a także Firmy Cateringowej Pani Małgorzaty Konieczko.

Na zakończenie uroczystości gościom został podany dietetyczny obiad, ciasto i koktajl.

Inwencja organizacji tego przedsięwzięcia niesie ze sobą niewątpliwą misję, jaką jest profilaktyka zdrowego żywienia i przeciwdziałania otyłości współczesnej młodzieży. Wierzymy, że projekt zaowocuje w przyszłości i w znacznym stopniu przyczyni się do zwiększenia świadomości młodych ludzi, przez co pozytywnie wpłynie na komfort ich zdrowego trybu życia.

Danuta Gwizdała

Stop nadwadze i otyłości młodzieży