ZAWIADOMIENIE

Informuje się mieszkańców Powiatu Brzozowskiego,

że w dniu 6 listopada 2019 roku (środa) o godz. 8.30 odbędzie się

XIII NADZWYCZAJNA SESJA RADY POWIATU BRZOZOWSKIEGO

Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Brzozowie, ul. 3 Maja 51.

Porządek obrad:
1.    Otwarcie sesji.
2.    Odczytanie porządku obrad sesji.
3.    Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    zmian uchwały budżetowej na 2019 rok,
b)    zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Brzozowskiego na lata 2019-2029.
4.   Zamknięcie sesji.

Przewodniczący
Rady Powiatu w Brzozowie
Henryk Kozik