herb powiatu       logointerreg  interreg

W dniach 7-8 listopada br. w Krynicy Zdroju odbyło się wyjazdowe szkolenie - warsztaty pt. „Czego szkoła może nauczyć się od biznesu?”. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane z projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”, które współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020.

szkolenie interreg
Uczestnikami szkolenia byli przedstawiciele samorządu lokalnego oraz nauczyciele z Polski i Słowacji. Stronę Polską reprezentował Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd wraz z Wicestarostą Jackiem Adamskim oraz Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Brzozowie Józef Kołodziej. W szkoleniu wzięli również udział Dyrektor i nauczyciele Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie. Stronę Słowacką reprezentował Jozef Kmec – Radny Sejmiku Województwa (Kraju) Preszowskiego oraz Dyrektor i nauczyciele SPŠT Bardejov – Stredná Priemyselná Skola Technická v Bardejove.

Podczas warsztatów uczestnicy zapoznali się z zasadami kształcenia zawodowego w Polsce i na Słowacji oraz wymienili swoje doświadczenia w tym temacie. Zaznajomili się także z trendami obowiązującymi na rynku pracy oraz poznali oczekiwania pracodawców, dla których szkoła kształci przyszłych pracowników. W trakcie spotkania poruszano także tematy dotyczące potrzeb i oczekiwań, jakie mają pracodawcy wobec uczniów. Absolwent opuszczający szkołę powinien być przygotowany do pracy, nie tylko pod względem zawodowym, ale również marketingowym.

szkolenieinterreg2Wspólna dyskusja oraz wymiana doświadczeń dała uczestnikom szkolenia możliwość poznania nowych kierunków kształcenia. Po wdrożeniu odpowiedniego systemu nauczania,  powinno zaowocować to w przyszłości nabyciem przez uczniów potrzebnych umiejętności, które pomogą im po ukończeniu szkoły jak najlepiej funkcjonować w środowisku zawodowym. Podejmując w przyszłości pracę, uczeń powinien  umiejętnie planować i organizować czas, myśleć nieszablonowo, kreatywnie, rozwiązywać problemy, skutecznie komunikować się i odważnie realizować swoje pomysły.

Na zaproszenie Jaroslava Bujdy - Dyrektora SPŠT w Bardejovie uczestnicy warsztatów mieli również okazję obejrzeć zaplecze dydaktyczne oraz sportowe dla uczniów, jakim dysponuje miejscowa szkoła. Było to pierwsze zadanie w ramach realizacji projektu „Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego”, kolejne szkolenie skierowane będzie do uczniów ZSB w Brzozowie i SPŠT w Bardejovie. Będą to 12 godzinne warsztaty z doradcą zawodowym.

„Partnerstwo na rzecz kształcenia zawodowego” Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Interreg V-A Polska - Słowacja 2014 - 2020.