bezpieczne wakacje3

29 listopada br. w sali narad Starostwa Powiatowego w Brzozowie odbyło się uroczyste wręczenie nagród zwycięzcom i wyróżnionym w konkursie „Bezpieczne Wakacje2019”. W spotkaniu wziął udział kom. Marcin Kozielec - I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie, nadkom. Jacek Myćka - Naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie, Zdzisław Szmyd - Starosta Brzozowski i przedstawiciel Burmistrza Brzozowa Nina Ścibor -  inspektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Brzozowie oraz autorzy zwycięskich i wyróżnionych prac konkursowych wraz z opiekunami.

Na wstępie przywitano laureatów oraz towarzyszących im pedagogów. Starosta pogratulował zwycięzcom i wyróżnionym w konkursie. Zachęcał do aktywnego udziału dzieci w tego rodzaju konkursach. Podkreślił znaczenie konkursu „Bezpieczne Wakacje”, który procentuje większą świadomością i wiedzą dzieci oraz młodzieży w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa.  

Zwycięzcy etapu powiatowego i autorzy wyróżnionych prac plastycznych otrzymali cenne nagrody oraz pamiątkowe dyplomy. Prezenty zostały ufundowane przez Starostę Brzozowskiego, Burmistrza Brzozowa, Wójta Gminy Domaradz, Wójta Gminy Haczów i Wójta Gminy Nozdrzec.

bezpieczne wakacje2

Konkurs plastyczny „Bezpieczne Wakacje” promuje wśród dzieci i młodzieży bezpieczne formy spędzania wolnego czasu podczas wakacji, zachowania wolne od nałogów i inne pozytywne wzorce. W tegorocznym konkursie udział wzięło 12 szkół podstawowych z terenu powiatu brzozowskiego. Nadesłano łącznie 104 prace. Zostały one ocenione w trzech kategoriach wiekowych, z każdej wyłoniono trzech zwycięzców. Komisja konkursowa wybrała najbardziej kreatywne i oryginalne prace związane ściśle z tematyką konkursu.

Laureatami konkursu zostali:
W kategorii 6-9 lat: 1. Rozalia Szurlej – Szkoła Podstawowa w Haczowie, 2.  Kamila Kopczyk – Szkoła Podstawowa w Haczowie, 3. Karol Szmyd – Szkoła Podstawowa w Zmiennicy.
W kategorii 10-12 lat: 1. Aleksandra Zańko – Szkoła Podstawowa w Warze, 2. Maja Zając – Szkoła Podstawowa w Haczowie, 3. Filip Skotnicki – Szkoła Podstawowa w Warze.
W kategorii 13-15 lat: 1. Jakub Dobrowolski – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Brzozowie, 2. Emilia Terlecka – Szkoła Podstawowa w Haczowie, 3. Paulina Sycz – Szkoła Podstawowa w Warze.

Za pomysłowość wykonania prac przyznano również wyróżnienia, które otrzymała: Maja Ekiert ze Szkoły Podstawowej w Jasionowie, Kinga Podkul ze Szkoły Podstawowej w Zmiennicy, Nikola Rajchel ze Szkoły Podstawowej w Zmiennicy, Radosław Szpiech ze Szkoły Podstawowej w Warze, Julia Pitera z Zespołu Szkół i Przedszkoli w Domaradzu, Izabela Kożokar ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzozowie.

Zwycięskie prace zostaną przesłane do Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie, tam wezmą udział w dalszym etapie konkursu na szczeblu wojewódzkim. Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy i zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnych edycjach konkursu „Bezpieczne Wakacje”.  

bezpieczne wakacje