pozegnanie komendant2

W piątek, 14 lutego br. odbyło się pożegnanie przechodzącego na emeryturę Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie młodszego inspektora Mariusza Urbana. W uroczystej zbiórce uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinspektor Henryk Moskwa oraz przedstawiciele władz samorządowych, wymiaru sprawiedliwości służb mundurowych, zaproszeni goście oraz policjanci i pracownicy brzozowskiej komendy.

Podczas uroczystej zbiórki, młodszy inspektor Mariusz Urban złożył nadinspektorowi Henrykowi Moskwie meldunek o zdaniu stanowiska Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie. W swoim wystąpieniu szef podkarpackich policjantów podziękował młodszemu inspektorowi Mariuszowi Urbanowi za zaangażowanie w pełnionej przez niego służbie i podkreślił jego dobrą pracę. Słowa podziękowań na ręce komendanta płynęły również od przedstawicieli samorządu, wymiaru sprawiedliwości, służb mundurowych, funkcjonariuszy i pracowników policji oraz zaproszonych gości.

Młodszy inspektor Mariusz Urban pożegnał się z mundurem po 29 latach służby. 1 lutego 2011 roku został Naczelnikiem Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Brzozowie. Natomiast 7 października 2016 roku został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie, a 1 marca 2018 roku objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie.

pozegnanie komendant

14 lutego 2020 roku Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie nadinspektor Henryk Moskwa powierzył pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku Komendanta Powiatowego Policji w Brzozowie nadkom. Joannie Kędrze.