st. bryg. mgr inż. Krzysztofa Folty

25 czerwca 2020 r. podkarpacki komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Andrzej Babiec, wręczył akt powołania z dniem 22 czerwca br. st. bryg. mgr inż. Krzysztofowi Folcie na stanowisko komendanta powiatowego PSP w Brzozowie.

Na uroczystej zbiórce w Komendzie Powiatowej PSP w Brzozowie, z ograniczoną liczbą uczestników, obecni byli funkcjonariusze i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej PSP w Brzozowie oraz zaproszeni goście w osobach: poseł na Sejm RP Adam Śnieżekpodkarpacki komendant wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej Babiecdyrektor biura posła do Parlamentu Europejskiego Bogdana Rzońcy – Jerzy Ferdynand Adamskistarosta brzozowski Zdzisław Szmydp.o. komendant powiatowy Policji w Brzozowie nadkom. Joanna Kędraprezes zarządu oddziału powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Brzozowie dh Edward Rozenbajgierzastępca dyrektora szpitala specjalistycznego w Brzozowie Piotr Organ.

Podczas uroczystej zbiórki uroczyście i symbolicznie nowy komendant powiatowy przyjął od podkarpackiego komendanta wojewódzkiego PSP sztandar jednostki, deklarując w swoim wystąpieniu gotowość do realizacji nałożonych obowiązków. Poprzednio st. bryg. Krzysztof Folta pełnił służbę na stanowisku zastępcy komendanta powiatowego PSP w Brzozowie. Nominowany jest oficerem z blisko 26-letnim stażem służby. W brzozowskiej komendzie służbę pełni od czerwca 2006 r.

Uroczystość była również okazją do złożenia gratulacji i życzeń przez zaproszonych gości i strażaków.

tekst: PSP w Brzozowie
fot: BGP