ZSBa

28 maja 2021 r. w Zespole Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowie odbyło się uroczyste zakończenie konkursu „Miejsce na mapie”. Konkurs, pod patronatem Starosty Brzozowskiego zorganizowany został dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych i polegał na opracowaniu prezentacji multimedialnej. Celem rywalizacji było rozwijanie uczniowskich zainteresowań w zakresie wiedzy o środowisku lokalnym oraz promocja szkoły.

W uroczystości wzięli udział laureaci konkursu wraz z opiekunami, Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd, Dyrekcja Szkoły Tomasz Kaczkowski i Andrzej Foryt oraz w imieniu nauczycieli organizujących konkurs Justyna Pilszak – Trela i Mirosław Prodziewicz.

Przy wyłanianiu laureatów uwzględniono umiejętność kompozycji prezentacji, jakość wykonania i oryginalność opracowania. Zwyciężyła Emilia Terlecka ze Szkoły Podstawowej w Haczowie (opiekun- p. Justyna Terlecka), drugie miejsce Magdalena Szczurek ze Szkoły Podstawowej w Jasionowie (opiekun p. Agnieszka Przybyła). Przyznano również równorzędnie trzecie miejsca dla: Julii Pitery ze szkoły Podstawowej w Domaradzu (opiekun - p. Alicja Sowa), dla Dominiki Telegi ze Szkoły Podstawowej w Izdebkach (opiekun p. Katarzyna Kufel) oraz dla Mileny Szerszeń ze Szkoły Podstawowej w Izdebkach (opiekun p. Katarzyna Kufel).

ZSBStarosta Brzozowski Zdzisław Szmyd wyraził zadowolenie z faktu organizacji konkursu,  podkreślając, że każda taka inicjatywa spotyka się z poparciem  władz Powiatu. W słowach skierowanych do uczestników konkursu zwrócił uwagę, że ich zaangażowanie, wykonana praca jest istotnym elementem w rozwijaniu  osobistych zdolności i zainteresowań, co z pewnością zaowocuje w przyszłości.

Dyrektor Szkoły ZSB Tomasz Kaczkowski podkreślił wyrównany poziom konkursu, pogratulował laureatom dużych umiejętności w przekazywaniu wiedzy  o środowisku lokalnym,  życząc jednocześnie dalszych sukcesów w nauce. Następnie wręczone zostały dyplomy i ufundowane przez Powiat Brzozowski atrakcyjne nagrody rzeczowe. Podziękowania i drobne upominki - za inspirację i pomoc merytoryczną otrzymali także nauczyciele - opiekunowie laureatów.

ZSBc ZSBb

Zabierając głos w imieniu uczestników konkursu Justyna Terlecka ze Szkoły Podstawowej w Haczowie zwróciła uwagę na ciekawą formułę konkursu i sprawną organizację. Cała uroczystość odbywała w przyjemnej atmosferze, przy słodkim poczęstunku,  a wspólna fotografia stanowiła miły akcent na zakończenie konkursu. Następna edycja już za rok.