Karta Seniora

Brzozów Gminą Przyjazną Seniorom. Taki status przysługuje samorządom przyłączającym się do ogólnopolskiego programu, w ramach którego seniorzy danej gminy, czyli mieszkańcy powyżej 60 roku życia, mogą korzystać z Ogólnopolskiej Karty Seniora.

Brzozów jest wśród 160 gmin z całej Polski uczestniczących w projekcie. Inauguracyjne spotkanie potwierdzające akces brzozowskiego samorządu do programu odbyło się 16 lipca br. Brali w nim udział Adam Śnieżek - Poseł na Sejm RP, Zdzisław Szmyd - Starosta Brzozowski, Szymon Stapiński - Burmistrz Brzozowa, Łukasz Salwarowski - Prezes Stowarzyszenia MANKO - inicjatora całej akcji, przedstawiciele firm i instytucji z Brzozowa, w których seniorzy kupować będą towary lub korzystać z usług z przysługującym rabatem po okazaniu Ogólnopolskiej Karty Seniora oraz sami seniorzy. Chętnych do współpracy z organizatorami przedsięwzięcia jest obecnie dziesięć podmiotów, zaś obniżki towarów lub usług wynosić będą maksymalnie do 20 procent. Wręczono również pierwsze Ogólnopolskie Karty Seniora dziesięciu osobom. Więcej informacji i szczegółowa relacja wkrótce