Przysietnica jubileusz 2

Ćwierć wieku kształtowania umysłów i charakterów młodzieży świętowała 14 października br. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Ks. Pawła Komborskiego w Przysietnicy. Piękny Jubileusz był okazją do odsłonięcia i poświęcenia pamiątkowej tablicy dedykowanej wszystkim, którzy szkołę budowali i tworzyli jej historię.

Przysietnica jubileusz 3„Srebrne” obchody  były czasem refleksji. Wspominano rok 1996, kiedy to we wrześniu w murach szkoły po raz pierwszy odbyły się zajęcia.  - Szkoła wrosła w pejzaż Przysietnicy i stała się szkołą pokoleniową, w której naukę pobierało i wciąż pobiera wiele osób z tej samej rodziny. Znaczące jest również to, że dzieje szkoły to istotna część historii wsi, której znakomitym wizerunkiem są ludzie wychowani i wykształceni w murach tej placówki. Na przestrzeni 25 lat szkoła wykształciła ludzi szlachetnych i wartościowych, którzy niejednokrotnie napawali nas dumą i poczuciem, że choć w maleńkiej części mamy w ich sukcesie swój udział. Można powiedzieć, że przez minione dziesięciolecia uczniowie naszej szkoły stanowili potencjał intelektualny, zawodowy i społeczny naszej wsi oraz regionu. Ktoś powiedział, że podstawą szkoły jest uczeń, duszą szkoły nauczyciel, a dumą absolwenci – podkreślała Wiesława Szarek, Dyrektor SP Nr 2 w Przysietnicy. Wyraziła też ogromne uznanie i wdzięczność dla twórców szkoły, komitetu budowy szkoły, kadry pedagogicznej i byłych pracowników. Szczególne podziękowania skierowała na ręce Burmistrza Brzozowa Szymona Stapińskiego oraz radnych Rady Miejskiej w Brzozowie za finansowe wspieranie potrzeb placówki. Warto w tym miejscu podkreślić, że  ostatnie 25 lat to ciągły rozwój placówki, która doskonale radziła sobie z wyzwaniami współczesności, stając się szkołą na miarę XXI wieku.

Przysietnica jubileusz 4Przede wszystkim w jej historii nie brakowało mądrych przewodników po świecie. Takich, którzy starali się wpoić dzieciom i młodzieży ponadczasowe wartości moralne. - Jestem przekonany, że Państwa szkoła – silna tradycją, bogata wyjątkowymi Pedagogami i wspaniałą młodzieżą – może spoglądać na karty swej historii z dumą i wzruszeniem.  Minione 25 lat było bowiem czasem dobrze wykorzystanym. Fundamenty placówki budowane były w oparciu o ponadczasowe wartości, zaś Kadra Pedagogiczna krzewiła polską oświatę przekazując młodzieży potrzebną wiedzę i umiejętności. Podkreślić trzeba, iż przygotowanie Państwa uczniów zawsze było rzetelne i profesjonalne. Wierzę, że z satysfakcją wspominacie historię szkoły, w której młodzi ludzie odkrywali świat i poszukiwali życiowej drogi – akcentował Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd. Jubileusz bez wątpienia był też okazją do wspomnień. - Trudno być obojętnym wobec miejsca, w którym pozostawiło się cząstkę siebie i część swojego życia. Każdy zakątek szkolnych korytarzy i sal lekcyjnych dzisiaj do nas przemawia, łączy bowiem przeszłość z teraźniejszością. Dzisiejszy dzień to czas wzruszeń i refleksji nad mijającym czasem. To w końcu święto tych wszystkich, którzy szkołę tworzyli i wpływali na jej atmosferę, a także uczniów zarówno tych obecnych, jak i absolwentów, którzy niejednokrotnie napawają nas dumą i są największym prezentem, jaki otrzymuje dzisiaj nasza Jubilatka – trafnie zaznaczył Marek Wacek, Radny Rady Powiatu w Brzozowie.

Tak  charakterystyczna data – Dzień Edukacji Narodowej, kiedy obchodzone było 25-lecie, nie mogła pozostać bez echa.  Z tej okazji, w podziękowaniu za trud i poświęcenie włożone w wychowanie młodego pokolenia, Dyrektor szkoły wręczyła nauczycielom okolicznościowe nagrody. Celebrowanie tego dnia zakończył jubileuszowy koncert w wykonaniu uczniów.

Przysietnica jubileusz 1