Polski Ład dla Powiatu Brzozowskiego

Ponad 56 milionów złotych otrzymały w sumie samorządy z powiatu brzozowskiego, zarówno powiat, jak i gminy w jego skład wchodzące w pierwszej edycji naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Promesy samorządowcom, staroście brzozowskiemu i wójtom, wręczył Adam Śnieżek - Poseł na Sejm RP. Uroczyste przekazanie miało miejsce 25 października br.

Powiat Brzozowski otrzymał 15 milionów 675 tysięcy złotych na przebudowę dróg powiatowych Brzozów - Wara i Izdebki - Obarzym w miejscowościach: Brzozów, Przysietnica, Izdebki, Wara, Obarzym. Pieniądze na dofinansowanie inwestycji przyznano też wszystkim sześciu gminom tworzącym powiat brzozowski.

Oto kwoty dla poszczególnych samorządów:
- gmina Brzozów 7 milionów 600 tysięcy złotych na przebudowę infrastruktury drogowej na terenie miasta Brzozów wraz z ciągami pieszymi oraz infrastrukturą towarzyszącą,
- gmina Haczów 7 milionów 220 tysięcy złotych na budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Haczów, Jabłonica Polska, Malinówka,
- gmina Domaradz 7 milionów 505 tysięcy złotych na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Golcowa - I etap,
- gmina Dydnia (dwie promesy) 4 miliony 750 tysięcy złotych na budowę i przebudowę infrastruktury drogowej na terenie gminy, 4 miliony 940 tysięcy złotych na opracowanie projektu budowlanego wraz z budową kanalizacji sanitarnej sieci wodociągowej i sieci przesyłowej dla miejscowości Temeszów,
- gmina Jasienica Rosielna 8 milionów 453 tysiące złotych na rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy wraz z infrastrukturą techniczną,
- gmina Nozdrzec 7 milionów 590 tysięcy złotych na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy.

Do tematu niebawem wrócimy.