Zarząd Dróg Powiatowych w Brzozowie zawiadamia o całkowitym zamknięciu drogi powiatowej nr 2036R Brzozów - Wara w km 14+640 - 19+180 w miejscowości Izdebki i Wara w dniach 27.06.2022 r. - 01.07.2022 r. w godz. od 8.00 do 18.00 w związku z pracami bitumicznymi na całej szerokości drogi.

Dyrektor ZDP w Brzozowie