akty mianowania

Czworo nauczycieli kontraktowych: Alicja Dereń, Justyna Glazer, Magdalena Jankowska-Kikta oraz Anna Lenart, reprezentujące placówki oświatowe dla których organem prowadzącym jest powiat brzozowski, otrzymały 25 sierpnia br. nominacje na nauczycieli mianowanych. Akty wręczył im Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd.

akty mianowania2Nowi nauczyciele mianowani składając ślubowanie przyrzekali rzetelnie pełnić powinność wychowawcy i opiekuna młodzieży. - Ślubuję dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych i poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – przyrzekali.

Przypomnijmy, iż wręczenie nominacji było zwieńczeniem pomyślnie zdanego egzaminu, na którym pedagodzy zostali pozytywnie ocenieni przez komisję egzaminacyjną. – Jest mi niezmiernie miło pogratulować uzyskanych wyników. Każda z Pań otrzymała maksymalną liczbę punktów, co najlepiej świadczy o wysokim poziomie egzaminu. Przed Wami kolejne etapy kariery, które jestem przekonana zakończą się pozytywnie – podkreślała przewodnicząca komisji egzaminacyjnej i Sekretarz Powiatu Ewa Tabisz. - Bardzo cieszy fakt, że nauczyciel stara się podnosić swoje kwalifikacje i dba o rozwój zawodowy. Zdaję sobie sprawę, ze Państwa pracaakty mianowania3 ewaluuje, a stała aktualizacja wiedzy jest wręcz wpisana w ścieżkę awansu zawartą w Karcie Nauczyciela. Serdecznie Paniom gratuluję oraz życzę wielu sukcesów dydaktycznych i wychowawczych – podsumował Starosta Zdzisław Szmyd. 

Wytrwałości oraz satysfakcji z pracy życzyli również: Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Brzozowie Barbara Kozak, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzozowie Marta Śmigiel, Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie Tomasz Kaczkowski, Dyrektor Powiatowego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Brzozowie Piotr Tasz oraz Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Brzozowie Magdalena Pilawska.