Osuwisko Golcowa


5 milionów 200 tysięcy złotych otrzymał powiat brzozowski z budżetu państwa na zabezpieczenie i stabilizację osuwisk w Hłudnie i Golcowej. Kwota ta w 80 procentach pokryje koszty, których wartość szacuje się na 6 milionów 500 tysięcy złotych. Starania o pozyskanie dotacji czynili Starosta Brzozowski Zdzisław Szmyd oraz Poseł na Sejm RP Adam Śnieżek.

Finansowe wsparcie pochodzi z dotacji celowych z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych polegających na naprawie, odbudowie, budowie, przeniesieniu, stabilizacji i ulepszeniu infrastruktury publicznej zniszczonej, uszkodzonej, bądź zagrożonej przez ruchy osuwiskowe ziemi lub erozję brzegu morskiego. Prace w powiecie brzozowskim obejmą stabilizację osuwiska wraz z odbudową drogi powiatowej 2024R Domaradz – Przysietnica w miejscowości Golcowa na odcinku około 80 metrów oraz zabezpieczenie osuwiska w ciągu drogi powiatowej nr 2021R Barycz – Nozdrzec w miejscowości Hłudno wraz z odbudową nawierzchni drogi na ponad 200-metrowym odcinku. Realizację inwestycji zaplanowano na 2023 rok.

OSUWISKO GOLCOWA

* * *

OSUWISKO HŁUDNO