rozmowy00002

Za nami debata o powiecie brzozowskim zrealizowana przez Fundację Misji Obywatelskiej w Muzeum Regionalnym im. Adama Fastnachta w Brzozowie. Była to kolejna debata w ramach projektu „Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Podkarpacia?”.

Spotkanie to miało formę debaty zatytułowanej: „Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Powiatu Brzozowskiego?” W jego trakcie zaproszeni uczestnicy starali się odpowiedzieć na nurtujące pytania dotyczące przyszłości powiatu brzozowskiego. Licznie zgromadzeni goście mieli również okazję zadawać pytania odnośnie frapujących ich kwestii.

Jak przyznają Organizatorzy, celem projektu pn. „Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Podkarpacia?”, a co za tym idzie organizowanych przez nich debat i seminariów jest wzrost zaangażowania mieszkańców tego województwa, organizacji pozarządowych i społecznych w życie publiczne i obywatelskie w regionie:

Aktualne warunki społeczne stwarzają wyśmienitą okazję dla wszystkich obywateli do tego, aby realnie wpłynąć na wygląd województwa podkarpackiego, które jest przecież naszą małą ojczyzną. Z zadowoleniem zaobserwowałem, że nasze działania cieszą się dużym zainteresowaniem, jeszcze większe zadowolenia budzi w nas natomiast trwały wzrost frekwencji na organizowanych przez nas spotkaniach. – mówi Adam Poręba, Wiceprezes Fundacji.

Projekt pt. „Podkarpackie Rozmowy. Jaka jest przyszłość Podkarpacia?” jest objęty honorowym patronatem Wojewody Podkarpackiego i Marszałka Województwa Podkarpackiego.
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.