10 mln złotych otrzymał powiat brzozowski na realizację przyszłorocznych inwestycji drogowych w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Ta imponująca kwota stanowić będzie aż 95% wartości zadań, które według kosztorysu sięgną wartości 10 520 000 zł. Ósma edycja programu po raz kolejny jest ogromnym wsparciem dla lokalnych samorządów.

Pierwsza z otrzymanych promes pozwoli na przebudowę drogi powiatowej Izdebki – Hłudno, zlokalizowanego przy niej mostu oraz budowę chodnika w tych miejscowościach. W ramach tego dofinansowania przebudowana zostanie również droga Dydnia-Wydrna. - Dzięki inwestycji nową nawierzchnię zyska łącznie 4 km dróg powiatowych, w Izdebkach i Hłudnie powstanie 1 km nowego chodnika oraz przebudowany zostanie most, który ucierpiał w wyniku powodzi w latach 2019 – 2020. Jestem świadomy, że są to inwestycje, których oczekiwali mieszańcy tych terenów, zaś ich kompleksowa realizacja poprawi szeroko rozumiane bezpieczeństwo drogowe zarówno kierowców jak i pieszych. Obszerny zakres zadania przekłada się oczywiście na jej koszty, które zamkną się w kwocie 8 milionów 777 tysięcy zł, z czego ponad 8,3 mln stanowi pozyskane dofinansowanie – tłumaczy Starosta Zdzisław Szmyd.

Przebudowa drogi powiatowej Humniska-Strachocina, w ramach której wybudowany zostanie nowy chodnik dla pieszych w Górkach to kolejne zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu. - Przewidywana wartość tej inwestycji to 1 milion 750 tysięcy zł. Podobnie jak we wcześniejszym zadaniu dofinansowanie wyniesie tu aż 95% czyli w tym wypadku 1 milion 662 tysiące zł, zaś wkład własny powiatu to zaledwie nieco ponad 87 tysięcy zł. Warto podkreślić, że chodnik wybudowany zostanie w centrum miejscowości, na co czekali mieszkańcy Górek. Zakończenie tej inwestycji planowane jest na koniec października kolejnego roku. Nie ulega wątpliwości, że nasz powiat w bardzo dużym zakresie korzysta ze środków rządowych, zaś ósma edycja Programu Inwestycji Strategicznych to dla nas kolejne wielomilionowe wsparcie – dodaje Starosta Brzozowski.

polski ład logo