związek powiatowo gminny 3

Przedstawiciele Związku Powiatowo-Gminnego „Partnerstwo Gmin Powiatu Brzozowskiego”, Rejonu Budowy Dróg i Mostów w Krośnie oraz firmy „Sławex” podpisali umowę na przebudowę drogi w Baryczy oraz poprawę bezpieczeństwa pieszych na terenie gminy Haczów poprzez budowę chodników. Zgodnie z parafowanym dokumentem inwestycje dofinansowane z rządowego funduszu „Polski Ład” powinny być zakończone do końca października br.

związek powiatowo gminny 2

Związek Powiatowo-Gminny „Partnerstwo Gmin Powiatu Brzozowskiego” rozpoczął działalność z dużym rozmachem. Wszak na starcie w zasadzie pozyskał wielomilionowe dofinansowanie z rządowego funduszu „Polski Ład” na dwa złożone wnioski, obejmujące realizację inwestycji drogowo-chodnikowych. Pierwszy dotyczy przebudowy drogi w Baryczy i budowy chodników w gminie Haczów i opiewa na prawie 2 miliony złotych, drugi natomiast umożliwia przebudowę łącznie około 6 kilometrów dróg gminnych na terenie wszystkich gmin powiatu brzozowskiego, zaś przyznana kwota rządowego, finansowego wsparcia wyniosła 8 milionów złotych.

związek powiatowo gminny 1