Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości
36-200 Brzozów, ul. 3 Maja 51
tel./fax 13 43-410-74

przyjmowanie stron:
w poniedziałek - piątek w godz. 7:45 – 15:30

Opłaty naliczane są według:
Art. 40b i 40d Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r., Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.)

USTAWA z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Płatności można dokonać w kasie Starostwa Powiatowego lub przelewem na konto nr:
24 1240 2324 1111 0010 4331 0754

KASA
ul. 3-go Maja 51
Poniedziałek 7:45- 16:30
Wtorek - Piątek 7:45 - 14:45

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Starostwa Powiatowego w Brzozowie 

Adres do e-usług: https://brzozowski.webewid.pl/cms/

 

Wnioski do pobrania:

Wniosek o przełożenie projektu na naradzie koordynacyjnej

Wniosek o uwierzytelnienie dokumentów

Wniosek o udostępnienie z powiatowego zasobu

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu

Zawiadomienie o wykonanych pracach geodezyjnych lub kartograficznych

Zgloszenie prac geodezyjnych