REFERAT PRAW JAZDY
w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg
Starostwa Powiatowego w Brzozowie
36-200 Brzozów, ul. 3 Maja 51,
I piętro, sala nr 12, stanowiska nr 7 i 8

tel. 13 43 410 74 wew. 129

Strony przyjmuje się:
Poniedziałki w godzinach od 7:45 do 16:15
Od wtorku do piątku w godzinach od 7:45 do 14:30

WAŻNE!
Nieletnie osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami muszą
zawsze stawiać się w urzędzie z jednym z rodziców lub opiekunów prawnych.

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Starostwa Powiatowego w Brzozowie 

1. Wydawanie praw jazdy:
- po raz pierwszy lub rozszerzenie uprawnień

2. Wydawanie wtórników praw jazdy:
- utrata dokumentu (zagubienie, kradzież)
- zniszczenie dokumentu

3. Wymiana prawa jazdy:
- wymiana zagranicznych praw jazdy
- wpis potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowej (tzw. kod 95 – dla kierowców zawodowych)
- wymiana kart motorowerowych na prawo jazdy kategorii AM

4. Wydawanie pozwoleń do kierowania tramwajem

5. Wydawanie międzynarodowych praw jazdy

6. Wydawanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożacym wartości pieniężne

7. Wydawanie zaświadczeń.

8. Wykaz opłat

9. Tryb odwoławczy.

10. Wykaz aktów prawnych

Do pobrania:
- OŚWIADCZENIE – ZGODA NA ROZPOCZĘCIE KURSU i WYDANIE PRAWA JAZDY

- OŚWIADCZENIE – ZGODA NA WYMIANĘ KARTY MOTOROWEROWEJ NA PRAWO JAZDY KAT. AM

- PEŁNOMOCNICTWO do odbioru zaświadczenia potwierdzającego posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami

- Wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzające posiadane uprawnienia do kierowania pojazdami

- Wniosek o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI ORAZ PYTAŃ
PROSIMY O BEZPOŚREDNI KONTAKT TELEFONICZNY
Z REFERATEM PRAW JAZDY WYDZIAŁU KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
STAROSTWA POWIATOWEGO W BRZOZOWIE
TEL. NR 13 43 410 74 WEW. 129

Konto Starostwa Powiatowego w Brzozowie
72 1240 2324 1111 0010 4331 0666