UWAGA WAŻNA INFORMACJA!!! 

W związku z odwołaniem z dniem 01.07.2023 r. na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego wynikającego z zakażeń wirusem SARS-CoV-2., informuję, że kierowcy których termin ważności prawa jazdy lub uprawnień do kierowania pojazdami upłynął, są zobowiązani do ich wymiany w nieprzekraczalnvm terminie do dnia 29.08.2023 r., pod rygorem zatrzymania prawa jazdy przez Policjanta w trybie art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. b lub art. 135a ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2023, poz. 1047 z późn. zm.) oraz wydania przez starostę decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy zgodnie z art. 102 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2023 r., poz. 622 z późn. zm.).

Zgodnie z art. l 5zzzw ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2095 z późn.zm.) w przypadku, gdy ważność prawa jazdy lub uprawnień do kierowania pojazdami upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia u pływ u 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który z nich zostanie odwołany później.!

  

REFERAT PRAW JAZDY
w Wydziale Komunikacji, Transportu i Dróg
Starostwa Powiatowego w Brzozowie
36-200 Brzozów, ul. 3 Maja 51,
I piętro, sala nr 12, stanowiska nr 7 i 8

tel. 13 43 410 74 wew. 129

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Strony przyjmuje się:
od poniedziałku do piątku w godz. od 7:45- 14:30

WAŻNE!
Nieletnie osoby ubiegające się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami muszą
zawsze stawiać się w urzędzie z jednym z rodziców lub opiekunów prawnych.

 

OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Starostwa Powiatowego w Brzozowie 

1. WYDANIE PRAWA JAZDY:
- po raz pierwszy lub rozszerzenie uprawnień

 2. ZMIANA DANYCH W PRAWIE JAZDY - (zmiana nazwiska lub imienia)

 3. PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI PRAWA JAZDY

4. WYDANIE WTÓRNIKA PRAWA JAZDY
- utrata dokumentu (zagubienie, kradzież)
- zniszczenie dokumentu

5. WYMIANA PRAWA JAZDY

- wpis potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowej (dla kierowców zawodowych)

- wymiana zagranicznych praw jazdy

- wymiana z art. 150 ustawy Prawo o ruchu drogowym (papierowych blankietów prawa jazdy)

- wymiana pozwoleń wojskowych

- wymiana kart motorowerowych na prawo jazdy kategorii AM

6. WYDANIE MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA JAZDY

7. WYDANIE ZEZWOLENIA NA KIEROWANIE POJAZDEM UPRZYWILEJOWANYM

8. KARTA KWALIFIKACJI KIEROWCY - WYDANIE LUB WYMIANA

9. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

10. WYKAZ OPŁAT

11. TRYB ODWOŁAWCZY

Odwołania lub zażalenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Starosty Brzozowskiego

12. WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH

 

 

Do pobrania:

1. WNIOSEK

2. ZGODA RODZICA na rozpoczęcie kursu i wydanie prawa jazdy

3. PEŁNOMOCNICTWO

- pełnomocnictwo do odbioru prawa jazdy

- pełnomocnictwo

- pełnomocnictwo do odbioru zaświadczenia

4. OŚWIADCZENIE u utracie prawa jazdy (zagubienie/kradzież)

5. zgoda rodzica na wymianę karty motorowerowej

6. UPRZYWILEJOWANI - wniosek

7. podanie o wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadane uprawnienia

8. PROŚBA O ZWROT UISZCZONEj OPŁATY

9. klauzula informacyjna RODO

 

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI ORAZ PYTAŃ
PROSIMY O BEZPOŚREDNI KONTAKT TELEFONICZNY
Z REFERATEM PRAW JAZDY WYDZIAŁU KOMUNIKACJI, TRANSPORTU I DRÓG
STAROSTWA POWIATOWEGO W BRZOZOWIE
TEL. NR 13 43 410 74 WEW. 129

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Konto Starostwa Powiatowego w Brzozowie
72 1240 2324 1111 0010 4331 0666