DRUKI I WYKAZ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z DZIAŁALNOŚCIĄ OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW ORAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

1.Wniosek o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów (pobierz wniosek)
Opłata skarbowa w wysokości 412 zł za dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, zmian wpisu 206 zł.

2. Wniosek o wpis (zmianę zakresu wpisu) do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców (pobierz wniosek)
Opłata w wysokości 500 zł za dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców.

3. Wniosek o wpis do ewidencji instruktorów (pobierz wniosek)
Opłata w wysokości 50 zł za dokonanie wpisu do ewidencji instruktorów/wykładowców.

4. Wniosek o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych (pobierz wniosek)
Opłata skarbowa w wysokości 48 zł za wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych.

 

5. WYKAZ OPŁAT
- za dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów – 412 zł (opłata skarbowa), 
- za zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów – 206 zł (opłata skarbowa),
- za wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych – 48 zł (opłata skarbowa).
- za wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach - 17 zł (opłata skarbowa)
- za udzielenie pełnomocnictwa dla osoby odbierającej zaświadczenie o posiadanych uprawnieniach - 17 zł (opłata skarbowa)

Uiszczenia opłaty skarbowej należy dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Brzozowie
przy ul. Armii Krajowej 1 lub na konto nr:
Urząd Miejski w Brzozowie
81 1020 4391 0000 6702 0171 7768

- za dokonanie wpisu (zmianę zakresu wpisu) do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców – 500 zł,
- za dokonanie wpisu do ewidencji instruktorów/wykładowców – 50 zł.

Opłaty za wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców i wpis do ewidencji instruktorów/wykładowców, należy uiszczać w kasie Starostwa Powiatowego w Brzozowie przy ul. 3 Maja 51, I piętro pokój nr 22) lub na konto nr:

Starostwo Powiatowe w Brzozowie
72 1240 2324 1111 0010 4331 0666 

6. WYKAZ STACJI KONTROLI POJAZDÓW NA TERENIE POWIATU BRZOZOWSKIEGO

7. WYKAZ OŚRODKÓW SZKOLENIA KIEROWCÓW NA TERENIE POWIATU BRZOZOWSKIEGO